juli 12

Over halvparten av alle elsparkesykkelskader skjer om natten – og skadene er mer alvorlige


Foto illustr


Over halvparten av alle elsparkesykkelskader skjer om natten – og skadene er mer alvorlige


En rapport fra Oslo skadelegevakt viser en dobling i antall skadde fra i fjor. Nesten alle disse ulykkene skjedde om natten, og der fredag, lørdag og søndag er de verste dagene skriver Statens vegvesen i en melding:Av alle de 815 pasientene som skadet seg på elsparkesykkel i løpet av et år, var 41% ruspåvirket. De siste tre månedene, etter at rapporten ble laget, har tallet økt til 50 %.


Det er skadene i sammenheng med alkoholbruk på natten som bekymrer oss mest, sier overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts, som oppfordrer folk til å tenke seg om før man tar elsparkesykkel hjem etter en tur på byen.


Statens vegvesen har, sammen med Helsedirektoratet bestilt rapporten.


-Dette er store og alvorlige tall som bekymrer oss, og som viser at det er behov for mer konkrete retningslinjer for elsparkesykler. Når hele undersøkelsen foreligger, skal vi gå gjennom resultatene og vurdere hvilke tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige. Dette vil vi også gjøre i samarbeid med andre aktører som jobber med trafikksikkerhet, sier seniorrådgiver i Statens vegvesen, Rita Aarvold.


Oslo skadelegevakt har gjennomført en studie av alle skader behandlet ved legevakten relatert til sykkelulykker. Skader relatert til bruk av elsparkesykler ble inkludert i studien fra og med 1. april 2019 til 31.mars 2020.


Denne rapporten er en foreløpig rapport om kun elsparkesykkelskadene.


Det vil i løpet av høsten 2020 bli utarbeidet en fullstendig rapport fra sykkelstudien gjennomført i 2019-20.