juli 16

Østfold kollektivtrafikk tester billettlesere
Østfold kollektivtrafikk skal modernisere billettsystemet på bussene. På utvalgte busser gjennomføres det nå en pilottest av billettlesere skriver Østfold kollektiv i en artikkel:


De nye billettleserne kan lese av de fysiske busskortene og QR-koder i ØstfoldBillett-appen.


– Vi ser frem til at passasjerene våre får testet teknologien. Det er på høy tid å modernisere billettsystemet på bussene våre, sier Børre Johnsen, direktør for Østfold kollektivtrafikk.


Pilottest

I forbindelse med pilottesten, monteres det to billettlesere på to busser i Nedre Glomma. Det er mulig å bruke billettleserne fra uke 29.


– Vi oppfordrer alle passasjerene våre til å teste billettleserne. Planen er å installere slike billettlesere på alle bussene i Østfold. Monteringen vil skje fortløpende utover høsten, sier Johnsen.Johnsen understreker at oppfordringen om å unngå kollektive transportmidler fortsatt gjelder.


– Vi følger myndighetenes anbefalinger, og anbefalingen er fortsatt å unngå kollektivtransport. Vi oppfordrer derfor alle om å velge alternative transportmidler fremfor buss, sier han.——


Aktuell link