juli 16

Rekordhøyt resultat for Borregaard


Borregaards driftsinntekter ble 1358 millioner kroner (1340 millioner kroner)¹ i 2. kvartal 2020. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA²) økte til 361 millioner kroner (283 millioner kroner) opplyser selskapet i en melding:


BioMaterials (spesialcellulose og cellulosefibriller) og Fine Chemicals (farmasøytiske mellomprodukter og bioetanol) forbedret sine resultater, mens BioSolutions (ligninbaserte biopolymerer og biovanillin) og hadde et resultat på nivå med samme periode i fjor.BioSolutions fikk en betydelig reduksjon i råvaretilgangen og dermed lavere salg, men bedre produktmiks og positive valutaeffekter motvirket dette. Lavere virkes- og energikostnader, høyt produksjonsvolum og gunstige valutaeffekter mer enn kompenserte for et lavere salgsvolum i BioMaterials. Innen Fine Chemicals var salg til desinfeksjonsmidler hovedårsaken til resultatforbedringen. Valuta bidro netto med ca. 30 millioner kroner i resultatframgang.Gjennom 2. kvartal begynte effekter av den pågående koronasituasjonen å vise seg i salg og resultater. Stans i råvareleveransene til LignoTech South Afrika og redusert etterspørsel i enkelte produktområder for ligninbaserte biopolymerer og enkelte cellulosekvaliteter hadde en negativ effekt, mens økt salg av bioetanol til desinfeksjonsmidler bidro positivt.Andre inntekter og kostnader var i 2. kvartal på -96 millioner kroner, i hovedsak på grunn av nedskrivning av eiendeler og restruktureringskostnader knyttet til virksomheten i Sør-Afrika.Resultat før skatt ble 133 millioner kroner (140 millioner kroner). Fortjeneste per aksje ble 1,01 kroner (1,22 kroner).

-Tilfreds

– Vi er tilfreds med det sterke resultatet for konsernet og hvordan vår organisasjon har håndtert en krevende periode med betydelige forstyrrelser for vår virksomhet, sier administrerende direktør Per A. Sørlie.—-Foto via Borregaard | presse