juli 17

Flere politidistrikter er nå i gang med å utlyse og ansette flere i faste stillinger

Målet om 2 politifolk per 1000 innbygger har vært viktig for å sikre en betydelig styrking av politiet over tid. Politidirektoratet og politidistriktene har et høyt fokus på å sikre tilstrekkelig bemanningsvekst for å innfri dette kravet.


Antall årsverk i etaten

Politiet hadde totalt 17 522 årsverk ved utgangen av juni 2020. Det er en økning på 165 årsverk fra samme periode i 2019 opplyser Politidirektoratet i en artikkel:


Antall politiårsverk har i samme periode økt med 262 årsverk, og var 10 610 ved utgangen av juni 2020. Dette inkluderer 399 midlertidige årsverk som følge av koronapandemien, og 183 midlertidige årsverk som er sommervikarer i etaten. Årsverk i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er da ikke medregnet. Flere politidistrikter er nå i gang med å utlyse og ansette flere i faste stillinger.


– Det betyr at politidekningen forventes å øke etter andre halvår, og målet om to politiårsverk per 1000 innbygger gis høyest prioritet, sier HR-direktør i Politidirektoratet Karin Aslaksen.


Nyutdannede i jobb

Politidirektoratet gir hvert kvartal ut en oversikt som viser hvor mange av de siste års studentkull fra Politihøgskolen som har fått jobb i etaten. 86 prosent av studentene som har fullført fra avgangskullet i 2019 er nå ansatt i etaten. 18,9 prosent av de nyutdannede som er ansatt i politistillinger, er fast ansatt. Fra avgangskullet i 2018 er 91,8 prosent av de nyutdannede ansatt i politistillinger, og 71,4 prosent av disse har fast stilling.– Tallene viser at nyutdannede får jobb i politiet, men at faste ansettelser tar tid. Etaten skal fortsette å oppbemanne for å nå målet om to politi per tusen innbygger innen 2020. Vi forventer derfor at flere vil få tilbud om fast ansettelse utover høsten, sier Aslaksen.