juli 23

Tellinger bekrefter økt trafikk i sommer

Trafikktall fra Statens vegvesens bekrefter det du kanskje allerede har trodd: Det er mer trafikk enn vanlig på norske veger i år. Men likevel ikke alle steder skriver vegvesenet i en melding:
Svinesund

Trafikken ved Svinesund har naturlig gått ned på grunn av tiltak i forbindelse med koronaviruset. Nedgangen er på hele 76 prosent.

Statens vegvesen har et stort antall tellepunkter for trafikk over hele landet. Her registreres trafikken kontinuerlig, og disse trafikkdataene blir fortløpende gjort tilgjengelig på Vegvesenets nettsider, http://www.vegvesen.no, med en forsinkelse på ca. tre timer.
Mange har nok inntrykk av at det er ekstra stor trafikk på vegene denne sommeren, og Vegvesenets trafikktall fra utvalgte tellepunkter viser at de har rett: Mange steder er det en markert økning i trafikken i forhold til i fjor.

Trafikktallene viser til dels store endringer fra sommeren i fjor, konstaterer Per Morten Lund, direktør for Transport og samfunn i Statens vegvesen.

– Det er all grunn til å anta at det er et resultat av koronasituasjonen og de mange oppfordringene til nordmenn om å feriere i eget land dette året. Samtidig har det inntil nylig ikke vært mulig for utenlandske turister å komme hit. Økningen i trafikken over Saltfjellet er svært stor. Det er tydelig at det er spesielt mange som reiser til og fra Nord-Norge.

Han synes derfor det er interessant at trafikken til Nordkapp ser ut til å være betydelig mindre i år enn i fjor.

En nedgang på 36 prosent er overraskende mye. Det kan tyde på at de utenlandske turistene er mer opptatt av å oppleve Nordkapp enn det de norske turistene er.

Lund sier at det ikke er uventet at det blir kø når trafikken øker. Han ber trafikantene om å unngå å stresse, selv om trafikken går tregere enn den vanligvis gjør.

Vi vet at når trafikken øker så øker også ulykkesrisikoen. Ta det med ro på vegen, vi vil at alle skal komme trygt frem, og hele hjem. Hold køen, hold avstand og hold fartsgrensen. Ta gjerne en avstikker på en interessant sideveg. Og stopp og sov når det trengs, oppfordrer Per Morten Lund.