juli 24

Fraråder bading på BevøMed bakgrunn i høye bakterietall i vannprøver tatt ved Bevø-stranda har Fredrikstad kommune ved virksomhet Miljø og landbruk i samråd med kommuneoverlegen vurdert at bading skal frarådes. Det opplyser kommunen på sine nettsider:


Kommunen anser det som nødvendig å fraråde bading på denne stranden frem til nye vannprøver viser akseptabel badevannskvalitet.
Nye prøver
Det er tatt nye prøver og analyseresultatene vil bli lagt ut på http://www.fredrikstad.kommune.no så snart disse foreligger.