juli 26

Videooverføring til AMK- og legevaktsentraler

Videooverføring til AMK- og legevaktsentraler
Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har i samarbeid med AMK-sentralen i Oslo og Helsedirektoratet utviklet en ny teknisk løsning for videooverføring skriver Helsedirektoratet i en artikkel: Denne gir operatørene hos AMK- og legevaktsentraler mulighet til å se pasientens situasjon gjennom innringers eget mobilkamera.

En ny teknisk løsning gjør at operatørene hos AMK- og legevaktsentraler kan se pasientens situasjon gjennom innringers mobilkamera.

Etter vurdering fra operatøren på AMK- eller legevaktsentralen vil det sendes ut en link som tekstmelding til mobiltelefonen som innringer kan klikke seg inn på. Innringer gir da et samtykke for at operatøren skal kunne se hva kameraet filmer.
Nyttig

Jørgen Hauge Skogmo ved AMK-sentralen i Oslo, som har vært en av initiativtagerne til løsningen, sier at prosjektet allerede har vist seg å være svært nyttig under en rekke nødsamtaler. Det gir trygghet både for innringer og operatørene ved sentralene, som får en enklere dialog og et bedre bilde av det som er skjedd med pasientene.

Prosjektet er en del av tiltakene gjennom dugnaden «Sammen redder vi liv» hvor hovedmålet er å øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved hjertestans og andre tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet initiert og koordinert arbeidet med denne dugnaden.

Løsningen piloteres ved flere AMK- og legevaktsentraler, og prosjektet i AMK-sentralene koordineres av Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett (DHO), mens legevaktsdelen koordineres av Helsedirektoratet.
Som en del av prosjektet så gjøres det nøye følgeforskning i samarbeid med NAKOS, NKLM, KoKom og SNLA for å se hvilken effekt og nytte denne tekniske løsningen gir.
Foto via Helsedirektoratet | aktuell link