juli 29

Juli: Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19


Færre blir nå rammet av smittsomme sykdommer, men det er økte sommertall for flåttbåren borreliose og «magesjau » skriver Folkehelseinstituttet i en artikkel:


I første halvdel av juli ble det meldt om 597 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19, som er en nedgang på 42 prosent i forhold til samme periode i fjor. Tallene går fram av siste rapport fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) i Folkehelseinstituttet.

Lave tall, men en liten økning i magesjau i juni-juli

Under covid-19-epidemien har det vært en betydelig nedgang i antall meldte tilfeller av mat- og vannbårne infeksjoner (magesjau). Men siden begynnelsen av juni har vi imidlertid sett en gradvis økning i antall bekreftede tilfeller.

– Dette er ikke uventet. Flere mat- og vannbårne sykdommer har ofte en topp om sommeren. Sommeraktiviteter som bl.a. grilling og bruk av vann av usikker kvalitet i utmark og på hytter, samt kontakt med dyr kan være viktige risikofaktorer for smitte. Ved å følge noen enkle råd kan man redusere risikoen for å bli smittet med typiske «sommerbakterier», sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet.

Økning av flåttbåren borreliose

Borreliose, som overføres med flått, er den eneste sykdommen med flere tilfeller hittil i år sammenlignet med tidligere år. Det ble meldt 172 tilfeller fra 1. januar til 15. juli 2020 mot 137 i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en økning på 26 prosent. I juli måned har det imidlertid hittil ikke hittil vært flere tilfeller enn i fjor.

– I første halvår av 2020 har mange vært mer ute i skog og mark enn tidligere, og flere enn tidligere har da kunnet bli eksponert for flått. Det er ikke uventet å se en effekt på sykdomsstatistikken på bakgrunn av dette, sier Hauge.

Flere mulige forklaringer til nedgangen

Det kan være flere årsaker til den observerte nedgangen i rapporterte tilfeller av vaksineforebyggbare sykdommer som kikhoste, pneumokokksykdom (en form for lungebetennelse) og rotavirussykdom.

– Samtidig kan smitteverntiltak for covid-19 medføre redusert forekomst, fordi mange av disse sykdommene overføres med dråpesmitte gjennom luftveier eller ved annen kontakt, sier Hauge. Vi kan ikke utelukke at endret prioritering i laboratoriene og redusert antall legebesøk også kan ha påvirket tallene.
Andre overvåkingsmetoder må derfor brukes for å undersøke nedgangen i MSIS-meldingene nærmere. For kikhoste vil det for eksempel være aktuelt å se om antall innleggelser er redusert hos barn under 1 år. –
Aktuell link | kurve / skjema via FHI