juli 29

Ny informasjon om korona-situasjon i Moss. Smittesporing ..

I jakten på smittekilder korrigeres informasjon om smittespredning i Moss. Tirsdag ble det spekulert i om bakgrunnen for smitten hadde skjedd på et bryllup i Fredrikstad, tirsdag korrigeres det av Moss kommune til Sarpsborg.

-Som jeg har sagt før – vi står fortsatt midt i en pandemisituasjon med et virus som sprer seg veldig raskt. Derfor må vi fortsette å være flinke og vi må stå sammen for å fortsatt begrense smitten. Og i stedet for å klandre andre for å ikke følge smittevernrådene, tror jeg vi alle skal gå i oss selv og si at vi kanskje ikke har greid å følge en-meters regelen i alle sammenhenger.

-Jeg registrerer at mange har meninger om de som er berørt, men vi har ikke grunn til å tro at noen har brutt smittevernreglene eller opptrådt uansvarlig. Det er lov til å samles – og vi vet også at man kan ha viruset uten å ha symptomer og på den måten smitte andre uten at en vet det selv. Jeg vil derfor slutte meg til helseministeren som uttalte i et intervju i går, at alle kan gjøre feil eller ta dumme valg, men da er det viktig at vi i ettertid gjør det vi kan for å hindre videre smitte sier ordfører Hanne Tollerud i Moss.

-Ingen skal føle skam og vi skal ikke skylde på hverandre. Vi står i denne pandemien sammen og vi kan bare komme gjennom den sammen!

På grunn av smittesituasjonen i Moss må vi ta et ekstra ansvar for å hindre videre smitte. I samråd med kommuneoverlegen har vi derfor i dag besluttet at alle kommunale jubileumsarrangementer som har potensiale for å samle 200 personer, blir avlyst de neste fjorten dagene – dvs. fram tom 12.august. Arrangementer av denne type (opptil 200) som finner sted etter 12.august vil vi vurdere fortløpende. Mindre arrangement går som planlagt.

I tillegg har vi besluttet å avlyse Byfesten og CF-løpet som begge var planlagt 15.august. Dette er arrangementer som var ment å samle mange mennesker. Tiden er ikke inne for det nå.
300 års jubileet vil gå inn i historien som det jubileet der vi satte folkehelse i fokus.

-Jeg vet at mange ønsker å få vite mer konkret om hva slags selskap som har vært omtalt. Hvor det har funnet sted og hvem som har deltatt. Det er en balansegang det å skulle informere og trygge befolkningen og samtidig ivareta de som er berørt. I en situasjon som dette er det også veldig viktig at vi er helt sikre på at informasjonen vi har er korrekt før vi går ut med det.

Møte mellom kommuner

Det er bakgrunnen for at vi ikke tidligere har villet bekrefte hvor selskapet har funnet sted. I dette tilfellet er det flere kommuner som er berørt og i dag har kommuneoverlegene i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, samt smittevernoverlegen i Oslo hatt et møte hvor også Folkehelseinstituttet har deltatt.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus forteller:

Som vi allerede har opplyst om på våre nettsider så er antallet som har fått påvist smitte i Moss det samme som i går. Dvs. 126. Vi har ikke fått resultater på prøver som har blitt tatt de to siste døgnene sier
Totalt venter vi da på svar på 190 prøver. Årsaken til at vi ikke har fått svar er et etterslep ved laboratoriet på sykehuset. Jeg har snakket med fagdirektør ved sykehuset i dag som opplyser at de nå har økt kapasiteten og lover oss raske prøvesvar heretter.
Av de 100 prøvene som er tatt siste døgn er ca. halvparten av ansatte og beboere ved Rosnes omsorgsboliger.

Totalt har vi tatt ca. 4 500 prøver av mossinger i hele pandemiperioden.

Først vil jeg bare understreke at smitteoppsporing er et møysommelig arbeid og vi kan ikke med 100% sikkerhet si hvem som var det første smittetilfellet for utbruddene som nå ser i Moss. Den store økningen i antall smittede i Moss den siste tiden har vi omtalt som tre ulike smitteklynger, hvorav to av klyngene knyttes til utenlandsreise til grønne land.

Den tredje klyngen av smitte er den som har gitt den største smittespredningen. Og det er denne klyngen hvor vi finner en fellesnevner i et privat selskap. Totalt er 16 av smittetilfellene (per 29. juli 2020) en del av denne klyngen. Det betyr ikke at alle disse 16 har vært i selskapet, men at smittetilfellene kan knyttes til selskapet. Det betyr heller ikke at vi sier at smitten oppsto i dette selskapet, men når vi vet at tre av de smittede har deltatt i selskapet er det viktig at vi får kartlagt og fulgt opp alle gjestene for å hindre videre smitte.
Oversikt

Vi har som ordføreren nevnte innledningsvis jobbet for å få oversikt over nærkontakter. I dag har kommuneoverlegene i Moss, Fredrikstad og Sarpsborg, samt smittevernoverlegen i Oslo hatt et møte sammen med Folkehelseinstituttet. Bakgrunnen for dette er at det i forbindelse med et bryllup har vært arrangert tilsammen tre private selskaper i Oslo og Sarpsborg. Selskapene har foregått i perioden 19.juli til 26.juli og hadde gjester fra Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Råde.

Sarpsborg

Vi kjenner foreløpig bare til smittede fra det første selskapet og det fant sted i Sarpsborg. De smittede fra dette selskapet bor i Moss og derfor er det kommuneoverlegen i Moss som koordinerer smittesporingen. Kommunene samarbeider godt og får bistand fra Folkehelseinstituttet.
Vi kontakter alle gjester i de tre selskapene og kartlegger symptomer hos alle. Alle som blir definert som nærkontakter vil bli fulgt opp i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer.
Aktuell link Moss kommune