juli 30

Politiet brukte elektrosjokkvåpen i mindre omfang..

Foto via Politiet

Politiet brukte elektrosjokkvåpen i mindre omfang i årets andre kvartal opplyser Politidirektoratet i en artikkel:

I løpet av andre kvartal av prøveprosjektets andre år er elektrosjokkvåpen blitt avfyrt åtte ganger, og det er truet med å bruke det åtte ganger. Totalt gjennom de to første kvartalene er elektrosjokkvåpen brukt 24 ganger, og truet med 20 ganger.

– Bruk og trussel om bruk er redusert sammenlignet med første kvartal, og er noenlunde på det nivået det var i snitt pr. kvartal i utprøvingens første år. I andre kvartal var det ett tilfelle av drivstøt.

Også i dette kvartalet ser vi at tilfellene der elektrosjokkvåpen blir brukt var krevende situasjoner der voldsanvendelse og/eller voldspotensial var til stede og patruljene har brukt elektrosjokkvåpen for å stanse dette, sier Kjetil Lussand, prosjektleder for prøveprosjekt elektrosjokkvåpen (ESV)

– I underkant av halvparten av hendelsene der elektrosjokkvåpen ble brukt, var politiet også bevæpnet med skytevåpen, sier Lussand. Han baserer seg på informasjon rapportert inn fra de fire distriktene som deltar i utprøvingen: Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo.

Én skade meldt inn

Én person ble skadet som følge av politiets bruk av elektrosjokkvåpen. Tilfellet skjedde i Troms politidistrikt i april. Personen måtte fremstilles for lege for å ta ut en pil som satt i en finger, som patruljen ikke ville fjerne selv. Personen ble av helsepersonell kategorisert som lettere skadet.

Ett tilfelle av drivstøt

Drivstøt er lokal smertepåføring fra elektrosjokkvåpenet, uten bruk av pilene, når det plasseres direkte mot kroppen og aktiviseres. Smerten som påføres på denne måten er intens, men lokal, og effekten er således annerledes enn ved ordinær avfyring når pilene skytes ut fra våpenet.
Politidirektoratet ønsker minimal bruk av drivstøt, og er på linje med blant andre Amnesty International, som mener drivstøt kan være problematisk sett i lys av bestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

– Tilfellet av drivstøt skjedde i en situasjon der politiet hadde behov for å gjenvinne kontroll og der andre maktmidler ble vurdert å være utilstrekkelige og uhensiktsmessige, samt at bruken ble vurdert å være strengt nødvendig sier Lussand.

Fakta: Om prosjektet

Tjenestepersoner fra de fire politidistriktene Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo deltar i et prosjekt med utprøving av elektrosjokkvåpen. Hensikten er at Politidirektoratet skal kunne gi en kunnskapsbasert anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om eventuell innføring av elektrosjokkvåpen i norsk politi.

Evaluering av prosjektet

Evalueringen av prosjektet gjennomføres av en ekstern forskningsinstitusjon, Umeå universitet i Sverige. Forskningsinstitusjonen følger prosjektet og forsøker å kartlegge alle konsekvenser av en eventuell innføring av elektrosjokkvåpen som maktmiddel i norsk politi.

Distriktsvise ulikheter

Omfang av bruk og trusler om bruk av elektrosjokkvåpen varierer mellom politidistriktene. Distriktene som deltar i prøveprosjektet er valgt ut på bakgrunn av sin ulikhet, og bruken av elektrosjokkvåpen kan derfor ikke sammenlignes på tvers.
Utprøvingsområdene er valgt for i størst mulig grad å fange opp variasjoner i geografi, befolkningstetthet, demografi og klima, samt forskjeller i kriminalitetsutfordringer. Oslo politidistrikt skiller seg fra de andre prøvedistriktene ved at det i Oslo kun er tjenestepersoner ved Beredskapstroppen som er utstyrt med elektrosjokkvåpen. Oppdragsmengde og oppdragstype for disse er annerledes enn for de vanlige politipatruljene.

Aktuell link | Politidirektoratet