august 01

69 kommuner berørt av koronautbruddet på Hurtigruten


FHI har varslet 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med MS Roald Amundsen som er berørt av koronasmitte. Passasjerer som har vært på de to seilasene det gjelder må i karantene skriver Folkehelseinstituttet i en melding:


Smittesituasjonen gjelder to seilaser med MS Roald Amundsen, en fra 17.–24. juli, og en fra 25.–31. juli. Hurtigruten oppgir at seilasene hadde samme besetning, men forskjellige passasjerer. 33 av mannskapet er blitt bekreftet smittet med covid-19. I tillegg har én av passasjerene fra den første seilasen testet positivt.

– Dette er allerede et stort utbrudd, og vi er bekymret for ytterligere spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Kommunene det gjelder er spredt over samtlige fylker i Norge.

Oppdatert: Antall kommuner for hvert fylke står i parentes: Agder (4), Innlandet (5), Møre og Romsdal (3), Nordland (4), Oslo (1), Rogaland (8), Troms og Finnmark (7), Trøndelag (7), Vestfold og Telemark (5), Vestland (7), Viken (18).

Passasjerer må i karantene

Passasjerene på de to seilasene må i karantene, og følges opp av den lokale helsetjenesten der de bor. Karantenen gjelder i ti dager etter man gikk av skipet.
Tromsø kommune tester nå alle passasjerer som oppholder seg i kommunen. Dette er noe også andre kommuner bør vurdere. FHI er i dialog med kommunene om videre oppfølging av passasjerene.

Alvorlig med smitte på cruiseskip

– Vi ber også passasjerer fra seilasene som oppholder seg i andre kommuner enn der de er folkeregistrert ta kontakt med kommunen hvor de oppholder seg for å informere om at de er i karantene i kommunen. Da kan de også få råd fra den lokale kommunehelsetjenesten der de er, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Kontakt med helsetjenesten om koronasmitte kan være ulikt organisert i de ulike kommunene, så folk bør sjekke nettsiden til kommunen de oppholder seg i.
– Smitte på denne typen cruiseskip er alvorlig, og vi jobber nå med å sikre at passasjerer og mannskap blir ivaretatt av helsetjeneste og kommunehelsetjeneste.
FHI jobber også med å få en nasjonal oversikt over eventuelle nye tilfeller knyttet til utbruddet.