august 02

Håper koronasommer er godt nytt for kjæledyrene

Koronakrisen kan gi mange katter en tryggere tilværelse denne sommeren. Foto via Frende Forsikring / James Hammond/Unsplash.


Hver sommer blir mange kjæledyr forlatt for å dø av eiere som skal på ferie. Nå kan koronakrisen gi dyrene en bedre sommer enn på lenge.

– Vi håper at det at mange skal holde seg hjemme, eller reise innenlands, fører til at færre familiedyr blir dumpet, sier Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge.

I fjor fikk hele 6069 familiedyr hjelp fra Dyrebeskyttelsen sine 27 lokalavdelinger. 90 prosent var katter. Veterinærregningen for disse kom på 14 millioner kroner og totalt kostet arbeidet for å hjelpe dyr i nød 19,5 millioner i 2019.

– Dette er tragiske tall som vi dessverre hører om hver eneste sommer. Det gjør det ikke mindre viktig å sette fokus på det. Jeg kan ikke fatte at folk bare drar fra dyrene sine, sier kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring i en melding:

I fjor var kapasiteten sprengt hos lokalkontorene allerede før de mest populære ferieukene tok til.

Krever lovpålagt ID-merking

DyreID jobber for digital identifisering av fyr i Norge og eies av Den norske Veterinærforening. Tall fra dem viser at mer enn 270.000 katter er ID-merket i Norge i dag. Det anslås å være mellom 700.000 og 800.000 katter i norske husholdninger.

– Det er flott at nordmenn blir mer bevisste på ID-merking, men gapet mellom antallet som er merket og antallet som finnes er altfor stort, sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende.

I fjor sommer la MDGs Une Bastholm fram forslag til Stortinget om å innføre obligatorisk ID-merking av katter. Forslaget har siden den gang blitt stoppet i påvente at av Mattilsynet skal utrede saken.

– Dyrebeskyttelsen Norge har slått seg sammen med en rekke andre organisasjoner og engasjerte privatpersoner om et felles opprop for obligatorisk ID-merking som vi oppfordrer alle til å signere. Vi gir ikke opp denne kampen før dette er på plass. Dyr som ikke er ID-merket har i praksis ingen rettsvern, sier Søreide i Dyrebeskyttelsen Norge.

Ingen merking? Ingen forsikring!

– Vi i Frende har i flere år hatt ID-merking som krav for å kunne forsikre katter. Vi ser stor nytteverdi i et påbud og det er et forslag vi stiller oss helhjertet bak, sier Slettemoen i Frende.

Dyrebeskyttelsen Norge forstår kravet.

– Vi synes det er flott. Vi forstår at forsikringsselskap krever dette, og ønsker gjerne at alle forsikringsselskaper har dette som et krav for å sette fokus på hvor viktig det er med ID-merking av kattene, sier Annette Bjørndalen Søreide.

Flere vil adoptere dyr

Dyrebeskyttelsen Norge sine lokalkontorer har opplevd økt trafikk fra folk som vil adoptere dyr denne våren og forsommeren.

– Vi har gode rutiner på adopsjon, så de som får adoptere er de som har planlagt godt for dyrehold før de handler. Vi håper at dette gjelder for alle som har skaffet seg et dyr i år, og at de som omplasserer er nøye før de gir fra seg dyrene, sier rådgiveren i Dyrebestkyttelsen Norge.

Slik ID-merkes dyr

Det vanligste er å bruke en mikrochip. Denne kan skannes av dem som finner det bortkomne dyret og sikre rask identifisering og gjenforening med eieren.

– ID-merking er ikke smertefullt. Det kan sammenlignes med å få en vaksine for oss mennesker, sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring.
FAKTA: Mer om ID-merking

Du kan lese mer om ID-merking, søke opp ID-nummer og se hvem som ID-merker på dyreid.no. Siden eies av Den norske Veterinærforening.

FAKTA: Så mange er savnet

dyrebar.no kan du se hvor mange dyr som er rapportert savnet eller funnet i Norge. Trolig er mørketallene store.