august 02

Urovekkende mange MC-ulykker i sommer


Ni personer omkom på norske veier i juli. MC-førere utgjør flertallet av omkomne i sommer. Totalt ni personer mista livet i trafikken i juli oppsummerer Statens vegvesen i en melding:

En person omkom i Møre og Romsdal og Nordland. I Oslo og Viken var det 2 dødsfall i juli-trafikken. Innlandet topper statistikken med 3 omkomne. 4 kvinner og 5 menn mistet livet.

Urovekkende MC-tall

11 av totalt 18 omkomne i sommermånedene juni og juli var MC-førere.

Av de 11 motorsyklistene omkom 7 i utforkjøringsulykker. To av ulykkene var møteulykker; i begge tilfellene skyldes ulykken at motorsykkelen gjennomførte en forbikjøring.
Gjennomsnittsalderen blant de omkomne er relativt høy: 9 av de 11 omkomne på motorsykkel var aldersgruppen 40-59 år.

— Dette er svært urovekkande tall, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerheit i Statens vegvesen.

Vegvesenet sin ulykkesanalysegruppe skal analysere alle ulykkene, for å kartlegge årsaker og eventuelle sammenheng.

— Det er for tidlig å si noe om hva denne økningen skyldes, eller om det er en trend, sier Ranes, som understreker hvor viktig det er for Vegvesenet å holde på det gode samarbeidet med motorsyklistenes interesseorganisasjoner.

Ingen korona-endring

Så langt i år ligger tallet på omkomne i trafikken litt over fjoråret.

— Det synest ikke å være noen endring som kan tilskrives korona-viruset, sier Ranes.

I andre europeiske land har talet på omkomne i trafikken gått til dels kraftig ned i 2020, som resultat av korona-pandemien.
De norske tallene likner derimot på nabolanda Sverige og Danmark, der man også har registrert lite eller ingen endring sammenliknet med 2019.