august 03

-Tiden er inne for at vi alle går inn i dugnadsmodus igjen sier ordfører i Moss

-Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sa det på fredag. Friheten vi har hatt i sommer er ikke kommet lettkjøpt, og utviklingen vi har sett i Moss og nå også i resten av Norge den siste tiden, med flere utbrudd av koronasmitte, er alvorlig. Tiden er inne for at vi alle går inn i dugnadsmodus igjen sier Ordfører i Moss Hanne Tollerud.

-Hvis vi framover klarer å holde god avstand, vaske hendene og være hjemme når vi er syke vil det påvirke hvordan høsten blir.

Hver enkelt av oss må ta et ekstra ansvar for egen situasjon og gjøre egne vurderinger – still deg selv noen kontrollspørsmål:

Må du reise utenlands? Har du noen i risikogruppe i din omgangskrets? Er det nå du skal delta på arrangement med mange mennesker? Når du skal tilbake til jobb – er det mulig å ha hjemmekontor? Kan du begrense reising med kollektivtrafikk? At barn leker sammen med andre barn er viktig og nødvendig, men vi må fortsatt begrens antallet lekekamerater. Vi står midt i en pandemi, det krever noe av hver enkelt av oss.

De fleste land har større smitteforekomst enn Norge. Det betyr at utenlandsreiser, også til grønne land, medfører en økt risiko for å bli smittet og for å ta med smitte hjem. For å beskytte de mest sårbare har kommuneoverlegen derfor bestemt at personer som har vært på reise, også til grønne land, ikke får komme på besøk på våre helse- og omsorgsinstitusjoner før ti dager etter hjemkomst.

Tre nye tilfeller

-Gjennom hele pandemiperioden er det totalt 133 personer i Moss som har fått påvist koronavirus. Det siste døgnet har det blitt påvist tre nye smittetilfeller i Moss. Alle tre er del av smitteklyngen hvor to fikk påvist smitte fredag 30.juli og hvor vi per i dag har ukjent smittekilde. Vi jobber med å få oversikt over alle nærkontakter og per i dag er 15 personer testet og i karantene sier Kommuneoverlege i Moss Kristian Krogshus.

I denne smitteklyngen er det to voksne og tre barn i alderen åtte til 12 år som har fått påvist smitte.

Det er tatt 58 koronaprøver i Moss kommune siste døgn som vi venter svar på.

Vi ser nå at vi siden midten av juli kan snakke om fire ulike smitteklynger i Moss.

De to første smitteklyngene som vi rapporterte om omfatter åtte smittetilfeller. Begge klyngene kan spores tilbake til utenlandsreise til grønne land. Slik situasjonen er i dag ser det ut til at disse to smitteutbruddene er stanset.

Det største smitteutbruddet er det som knyttes til flere selskap. 18 personer fra Moss og en person fra Lillestrøm har fått påvist smitte som del av dette smitteutbruddet. Det er et tett samarbeid med berørte kommuner og Folkehelseinstituttet, og så langt er det kun avdekket smitte blant gjester i selskapet som fant sted 19.juli. Av de 19 smittede som er en del av dette utbruddet er det seks (hvorav fem mossinger) som deltok i selve selskapet.

Vi vet at dette utbruddet har fått stor medieoppmerksomhet og vi har stor forståelse for at det har vært til belastning for de berørte. For å drive god smitteoppsporing og å begrense videre smitte er det viktig å raskt få oversikt over de som kan ha vært eksponert for smitte og vi ser nå at gjennom samarbeid med de berørte har vi nå en god oversikt. Det er vi veldig glad for.

I tillegg de fire smitteklyngene i Moss har fem personer fra Moss vært passasjerer ved de berørte Hurtigruteskipene.

Aktuell link | Moss kommune