august 04

Nye sjanser! Utløpt førerett og fornyelse av førerkort..


Førerett som har utløpt eller vil utløpe i perioden januar 2020 til og med august 2020 har fått forlenget gyldighet.

Forny hjemmefra

De aller fleste kan fornye føreretten uten å møte opp på en trafikkstasjon. Du må sende en gyldig helseattest i posten til Statens vegvesen. Når helseattesten er registrert hos oss, vil du få en melding som epost eller SMS. Da kan du selv bestille nytt førerkort i vår selvbetjeningsløsning på vegvesen.no. Nytt førerkort vil bli sendt hjem til deg i posten.

Ikke utsett selv om du kan

Vi anbefaler alle som trenger nytt førerkort de nærmeste månedene til å ordne dette så raskt som mulig. Ved en eventuell oppblomstring av koronaviruset kan det bli mer kø på legekontorene for å få helseattest, og kapasiteten hos Statens vegvesen kan gå ned.

Dette gjelder for deg som er under 80 år gammel:

Føreretten utløper på en bestemt dato som er skrevet i førerkortet. Hvis den opprinnelige utløpsdatoen er 15. i en måned, så er ny forlenget utløpsdato 15. i ny utløpsmåned. Du må sørge for å fornye førerkortet ditt før føreretten utløper.

.. og:

Førerett som opprinnelig utløper 1. september 2020 eller senere får ingen forlengelse. Dette betyr at førerkortet må fornyes på vanlig måte før 1. september for at du fortsatt skal ha uavbrutt gyldig førerett.

Førerett som utløp 31. desember 2019 eller tidligere får ingen forlengelse. Dette betyr at du må fornye førerkortet ditt før du kan begynne å kjøre igjen.

Husk helsekravene for aktuell klasse må være oppfylt.

Foto / Input via Statens vegvesen