august 05

Mange unge mener manglende søvn har påvirket kjøringen


Hvis du som sjåfører kjenner deg trøtt, bør du la noen andre ta over kjøringen eller stoppe og sove litt, råder Codan Forsikring. Foto via Codan Forsikring / iStock


Hele 50 prosent av unge under 30 år mener manglende søvn kan ha påvirket kjøringen deres. – For lite søvn kan være livsfarlig, skriver Codan Forsikring i en melding:

I en undersøkelse gjennomført av Norstat for Codan Forsikring svarer 31 prosent at for lite søvn kan ha påvirket kjøringen deres siste året. Blant unge under 30 år svarer så mange som halvparten at det kan ha skjedd.

– Det er ikke bare alkohol og rusmidler som svekker reaksjonsevnen vår, det gjør også for lite søvn. Mangel på søvn påvirker oss negativt i situasjoner der vi trenger god konsentrasjon, som når vi kjører bil. Derfor er det bekymringsverdig at så mange sier at lite søvn kan ha påvirket kjøringen deres, sier kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring.


Stopp og sov

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for de siste fem årene viser at det var flest trafikkulykker med personskade i årets tredje kvartal, som inkluderer sommermånedene juli og august. I fjor var det 1478 trafikkulykker med personskade i tredje kvartal.– Hvis du som sjåfører kjenner deg trøtt, bør du la noen andre ta over kjøringen eller stoppe og sove litt. Dette er det særlig viktig å huske på om sommeren, som er en tid der mange legger seg senere enn til vanlig, sier Georg Richvoldsen.

Fakta om undersøkelsen:

31 prosent totalt i befolkningen svarer at for lite søvn kan ha påvirket kjøringen deres i løpet av det siste året. For ulike aldersgrupper er fordelingen slik:

50 prosent mellom 18 og 29 år.
43 prosent mellom 30 og 39 år.
42 prosent mellom 40 og 49 år.
27 prosent mellom 50 og 59 år.
12 prosent over 60 år.

Undersøkelsen er utført i et landsrepresentativt utvalg på 836 personer av Norstat for Codan Forsikring sent i 2019.