august 07

Økt smitte i Halden


Tre haldensere er smittet av koronaviruset. Flere lokale arbeidsplasser og et treningssenter er berørt. Mange haldensere må bli testet for koronavirus de nærmeste dagene skriver Halden kommune på sine nettsider:– Det er en økning i utbrudd flere steder i Norge og nå ser vi også økt aktivitet i Halden. Dette viser at dugnaden ikke er over, selv om den har pågått lenge. Vi må alle sammen fortsatt holde avstand selv om vi begynner å bli lei. Denne pandemien er ikke over. Mye kan skje raskt, hvis vi glemmer oss bort, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

Fredag 7. august er det bekreftet tre nye tilfeller av koronasmitte i Halden. Med dette er det nå 45 haldensere som har vært smittet av koronaviruset siden pandemien startet.


To av de nye smittetilfellene er nærstående av den personen som ble rapport smittet tidligere i uken. Den tredje personen er uavhengig av disse og er trolig smittet i Askim der et omfattende smitteutbrudd ble kjent tidligere i uken.

Har vært på Spenst

En av de smittede har vært og trent på Spenst i Halden før det ble kjent at vedkommende var smittet. Vedkommende har trent der mellom klokken 16.30 og 18.00 mandag 3. august.


– Vedkommende har ikke deltatt i gruppetrening og det er ikke grunn til å tro at det har vært særlig nær kontakt med andre. Vedkommende har også spritet apparater som har vært brukt. Vi har orientert ledelsen ved Spenst om dette og de vil kontakte alle sine kunder som har vært på treningssenteret i det aktuelle tidsrommet, sier fungerende kommuneoverlege Lasse Henriksen.


Spenst vil sende SMS til sine kunder som har vært tilstede samtidig med den smittede.


– Vi anbefaler at de som blir kontaktet av Spenst sørger for å teste seg for koronavirus og følger med på symptomer for dette de nærmeste dagene. Informasjon om testing kan de få på koronatelefonen, sier Henriksen.


Smitte ved arbeidsplasser

Det er også flere andre lokale arbeidsplasser som er berørt av smittetilfeller. Dette gjelder både som følge av rapportert smitte i Halden og som følge av smitte blant ansatte som bor i andre kommuner.


– Vi har godt samarbeid med de aktuelle arbeidsplassene og har jobbet med å orientere alle som må gå i karantene og som må teste seg som følge av at det har vært smitte på arbeidsplassen. Dette berører en del mennesker, men vi mener å ha kontroll over disse tilfellene som vi kjenner til nå, sier kommuneoverlegen.


Utvider åpningstid

Koronatelefonen er bemannet av helsepersonell fra Halden kommune og har nummer 488 85200. Trenger du å avtale en test, må du ringe dit.


– Halden kommune ser at det nå er flere personer enn på lenge som er berørt av koronaviruset. Mange personer vil bli testet som følge av at arbeidsplasser og treningssenter nå er involvert. Vi regner med at mange har spørsmål og derfor utvider vi åpningstiden på koronatelefonen denne helgen, sier fungerende kommuneoverlege Lasse Henriksen.


Fredag 7. august vil koronatelefonen ha åpent fra klokken 19-22. Lørdag og søndag vil det være åpent fra klokken 10-18. Åpningstidene på koronatelefonen kan justeres noe i tiden som kommer avhengig av smittesituasjonen fremover. Vær oppmerksom på at generelle spørsmål om koronaviruset også kan stilles til den nasjonale koronatelefonen 815 55 015.