august 08

Utsatt åpning av Østfoldbanen


Vestsiden av nye Ski stasjon er nå bygd ferdig og klar til å ta imot publikum når togene kommer i gang. Foto: Bane NOR

Østfoldbanen gjennom Ski stasjon åpner dessverre ikke for togtrafikk som planlagt mandag 10. august. Det blir satt opp alternativ transport i uken som kommer skriver Bane Nor i en melding:

Den planlagte åpningen av Østfoldbanen er foreløpig utsatt med én uke. Av sikkerhetsårsaker er Bane NOR nødt til å bruke noe mer tid på det nye signalanlegget for Ski stasjon. Vi samarbeider tett med Vy og de jobber nå med å få alle detaljene for alternativ transport på plass.

― Etter seks uker med sommerarbeid på Østfoldbanen hadde vi gledet oss til å sette i gang togtrafikken gjennom nye Ski stasjon på mandag. Stasjonen er ferdig og står klar for publikum, og vi trodde inntil svært nylig at vi skulle komme i mål. Dessverre har det dukket opp noen utfordringer som gjør at vi ikke kan sette inn togene som normalt fra mandag, sier Sverre Kjenne, konserndirektør i Bane NOR.

Utfordringene er knyttet til det omfattende arbeidet rundt Ski stasjon og det nye signalanlegget. Anlegget må tilpasses både nye og gamle systemer på Østfoldbanen, Østre linje og Vestre linje mot Oslo. Det krever omfattende testing. Av sikkerhetsmessige årsaker må vi derfor vente med å sette togene i trafikk.

― Vi trodde helt til det siste at vi skulle klare å sette i gang togtrafikken fra og med mandag og beklager på det sterkeste til de reisende de ulempene dette medfører. Publikum skal alltid kunne være sikre på at det ikke går tog før det er helt trygt, sier Kjenne.

Bane NOR og leverandørene jobber så raskt vi klarer 24 timer i døgnet, og det er satt inn ekstra mannskap. I første omgang blir det alternativ transport ut neste uke, og vi evaluerer situasjonen fortløpende sammen med leverandørene. Vi kommer med oppdatert informasjon underveis.

Se mer informasjon om trafikkavviklingen på Vys nettsider.