august 12

Flere får påvist smittsomme sykdommer nå enn i vår


Flere fikk påvist en annen smittsom sykdom enn covid-19 de siste 16 dagene i juli enn i tilsvarende rapporteringsperioder i april og mai – men langt færre blir smittet av slike sykdommer nå enn på samme tid i fjor opplyser Folkehelseinstituttet i en artikkel:


To ganger i måneden lager Folkehelseinstituttet en rapport basert på helsetjenestens innrapporterte tilfeller av meldingspliktige smittsomme sykdommer.

Den nye rapporten viser at alle grupper av smittsomme sykdommer samlet har økt siden i vår,

Flere mat- og vannbårne infeksjoner siden i vår

Antall mat- og vannbårne infeksjoner per toukersperiode har økt fra 47 meldte tilfeller fra begynnelsen av april 2020 til 430 i slutten av juli 2020. Disse sykdommene er imidlertid fortsatt sjeldnere rapportert sammenlignet med tilsvarende periode året før. Mellom 16. juli og 31. juli ble det meldt 34 prosent færre mat- og vannbårne
sykdommer enn i tilsvarende periode i fjor.

– Økningen siden april–mai har sannsynligvis sammenheng med den gradvise åpningen av virksomheter, sosiale aktiviteter og utenlandsreiser i lys av koronasituasjonen, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Hun understreker imidlertid at antall tilfeller av mat- og vannbårne sykdommer fremdeles er lavere enn i fjor og at man hver sommer har en økning i disse sykdommene.

– For disse sykdommene ser vi alltid en sommertopp knyttet til reiser, sier Vold.

Nedgang i sykdommer som kan forbygges med vaksine

Siden april–mai i år har det derimot vært en sterk nedgang i antall rapporterte sykdommer som kan forebygges med vaksine.

– Det kan ha sammenheng med at folk flest har blitt flinkere til å holde avstand til hverandre, men det kan også være en effekt av begrenset tilgang til primærhelsetjenesten og mindre testing, sier Line Vold.

Færre enn i fjor

Det store bildet i den nye rapporten viser at det siden tilsvarende toukersperiode i juli 2019 er meldt om 36 prosent færre tilfeller når man ser bort fra covid -19 som først oppstod i år.

– Vi ser en nedgang for alle sykdomsgrupper, men mest i de sykdommene som kan forebygges med vaksine. Nedgangen i rapporterte smittsomme sykdommer er hovedsakelig knyttet til innføringen av tiltak for sosial avstand siden begynnelsen av mars, bedre håndhygiene og en synlig reduksjon i bruken av helsetjenester, sier Line Vold.