august 13

Ber folk om å la skoleelever få gå først på bussen


Folkehelseinstituttet oppfordrer i en artikkel voksne som ikke har arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner til å vike for skoleelever på kollektivtransport.


Ferien er over og skoleelever begynner snart å ta buss, tog og trikk. Nå ønsker Folkehelseinstituttet at folk skal la skoleelevene få prioritet på kollektivtransporten.

– Dersom du skal gå på en buss som er i ferd med å bli full, og du ikke har arbeid i kritiske samfunnsfunksjoner, oppfordrer vi deg til å la skoleelever få gå på i stedet for deg selv, sier Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Om transportmiddelet blir fullt før du får kommet på, oppfordres du til ikke å gå på, men heller vente på neste avgang eller finne alternativ transport.

Oppfordrer til hjemmekontor for dem som kan

– Bruk av hjemmekontor og fleksibel arbeidstid er viktige tiltak for å redusere kontakthyppighet i befolkningen. Hjemmekontor bidrar til redusert bruk av offentlig transport til og fra arbeidsplassen, og er aktuelt når passasjerkapasiteten på offentlig transport er begrenset, for eksempel i rushtiden i store byer, sier Margrethe Greve-Isdahl.