august 16

Varsler om koronavirus og covid-19 på offentlig kommunikasjon


Folkehelseinstituttet får varsler om personer med påvist covid-19 som har reist med offentlig kommunikasjon. Folkehelseinstituttet vil fremover offentliggjøre informasjon om tid og sted for avganger der personer som er smittet med covid-19 har vært om bord.

Informasjonen begrenses til reiser mellom ulike kommuner eller land. Dette gjelder hovedsakelig:

Fly: Alle flyvninger utland og innland

Skip: Alle seilas utland og innland med reisetid over 1 time

Tog: Alle regiontog

Buss: Ekspress/langdistansebusser
Kollektivtransport som går over flere kommuner og hvor eksponering har vart i over 1 time vil inkluderes på listene. Andre reiser kan inkluderes etter avtale med lokale helsemyndighetene.

Aktuell link | nettsted | FHI

Informasjon blir offentliggjort:

•dersom vi ikke har informasjon om alle som kan ha blitt eksponert og ikke kan gjennomføre vanlig smittesporing

•for å sikre rask offentliggjøring av offentlig kommunikasjon der mange kan ha blitt eksponert

Basert på erfaring fra Norge og andre land, anses smitterisikoen som lav for andre passasjerer.

•Alle som kommer til Norge fra «røde» land/områder må i innreisekarantene i 10 dager.

•På reiser med plassreservasjon blir passasjerer som har sittet i nærheten av en person med bekreftet smitte kontaktet direkte av lokale helsemyndigheter. Disse passasjerene blir informert om videre oppfølging i forbindelse med smittesporing.

•Alle andre som har vært om bord på de spesifikke reisene oppfordres til å være oppmerksomme på egen helse og ta kontakt med helsetjenesten dersom de får symptomer på luftveisinfeksjon. Så lenge man ikke har symptomer, er ikke karantene nødvendig.

Siden oppdateres jevnlig. Rapporter fra perioden før uke 32 er ikke inkludert. Bare reiser meldt til FHI er inkludert.