august 17

Fraråder bading i Tunevannet og Vansjø

Foto via Sarpsborg kommune / arkiv

Fraråder bading i Tunevannet og Vansjø

Sarpsborg kommune fråder bading i Tunevannet. Det kommer frem i en oversikt på kommunens nettsider. Også Moss kommune fråder bading i Vansjø.

Blågrønnalger i Vansjø

Bading i Vansjø frarådes etter observasjoner av blågrønnalger

Badesteder

Det er gjort observasjoner av blågrønnalger ved badeplassene Vepsen og Nesparken i Vansjø og kommuneoverlegen fraråder bading på disse stedene skriver kommunen på sine nettsider:

Kommunen har i dag tatt prøver av vannet og sendt dette til analyse for mikrocystein, vi forventer svar i løpet av morgendagen. Det settes i dag opp skilt som fraråder bading på disse stedene.

Det kan være forekomster av blågrønnalger andre steder i Vansjø og vi ber derfor publikum være oppmerksomme når de skal ut å bade i sommervarmen. Observerer du blågrønnalger i vannskorpen er det ikke å anbefale å bade i det området. Blågrønnalger i større mengder kan sees som grønne fnokker i vannet eller som et grønt belte.

Overvåkningen av blågrønnalger og mikrocystein som NIVA gjennomfører, har til nå ikke vist konsentrasjoner som er skadelig for badende. Vi avventer nå resultater på prøvene som er tatt ut i dag 17.8.2020 for mer informasjon.

Aktuell link

Tunevannet

Sarpsborg kommune tester badevannet ved følgende åtte badeplasser: Tunevannet, Børtevannet, Isesjø, Revebukta, Ullerøy, Feriehjemmet, Høysand og Kålvika.

Badeplassene befares fire ganger i løpet av sommeren. Siktedybden blir målt der dette er mulig, og det blir tatt vannprøver for analyse av blant annet tarmbakterier. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad.