august 18

-Stadig færre står i kø for å få studentboligI høst starter rekordmange å studere, og mange er på jakt etter et sted å bo. I år har det vært lettere å få studentbolig enn tidligere. Historisk satsing på studentboliger over flere år og færre utenlandsstudenter er årsaken.

På dette tidspunktet i fjor stod 10352 i kø, i år står 6415 i kø for å få studentbolig, det er en nedgang på 4237 studenter.

– Det er gode nyheter at færre står i kø for å få seg et godt sted å bo. I tillegg til å være et tak over hodet er også studentboliger et godt sted for å få seg nye venner i ny by på tvers av studiested og utdanningstype. I år har 13 076 fått plass i studentbolig, samtidig som færre står i kø nå enn i fjor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en melding:

I år er det satt av penger til 2200 studentboliger, og det har vært normalen i denne regjeringsperioden. Totalt har regjeringen siden 2013 gitt penger til 16 000 studentboliger, noe som er en historisk satsing.

Selv om flere får studentbolig er det fortsatt behov for flere

Det er fortsatt behov for å bygge flere studentboliger, særlig i de store byene. Kunnskapsdepartementet satte derfor ned en ekstern arbeidsgruppe i 2018 som har gjennomgått tilskuddsordningen for studentboliger. Gruppen har foreslått flere endringer i hvordan vi finansierer og bygger studentboliger, og regjeringen vil følge opp rapporten i statsbudsjettet for 2021.

– Til de som fortsatt står i kø, er det ingen grunn til å miste motet. Det er mest trykk for å få studentbolig ved semesterstart, men heldigvis ordner det seg som regel for de fleste. Bare siden 3. august har 3802 av de som sto i kø nå fått plass, sier Asheim.

I høst har det kommet færre utenlandsstudenter til Norge

Det er studentsamskipnadene som tilbyr studentboliger. På grunn av koronapandemien kommer det langt færre internasjonale studenter til Norge. Tidligere har disse blitt garantert bolig gjennom samskipnadene. Disse boligene blir nå tildelt norske studenter.