august 19

Endring i reiseråd fra 22. august. Fra gult til rødt..
Hellas, Irland, Storbritannia og Østerrike går fra gult til rødt på natt til lørdag 22. august. Det samme gjelder regionen Hovedstaden i Danmark. Norrbotten i Sverige blir endret fra rødt til gult skriver FHI i en artikkel:På bakgrunn av Folkehelseinstituttets vurdering av smittesituasjonen for koronavirus har regjeringen besluttet at disse landene og regionen går fra gult til rødt på smittekartet for Europa. Dermed endres også reiserådet.

Alle reisende fra disse fire landene og regionen som kommer til Norge fra og med 22. august blir ilagt ti dagers karantene.

Se Smittevernråd for reise og innreisekarantene for oversikt og detaljer.

Norrbotten i Sverige går fra rødt til gult, og omfattes derfor ikke lenger av karantene.
Endringene trer i kraft fra kl. 24.00 natt til lørdag 22. august.

FHI leverer nå hver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU-, EØS- og Schengen-landene til regjeringen. Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land og regioner som omfattes av innreisekarantene.

Regjeringen besluttet forrige uke å innføre en kategori for gule land. Som en følge av dette er alle land der det ikke kreves innreisekarantene gule.