august 20

Grensekontroll: – Politiet karanteneovervåker ikke nordmenn


Grensekontroll av biler som ankommer Norge fra Danmark med ferge. Foto via Politiet.

Åpent demokrati

– I et åpent demokrati er det ikke politiets oppgave å kartlegge innbyggernes bevegelser. Men, det betyr ikke at politiet ikke straffer dem som bryter karanteneplikten, sier politidirektøren i en artikkel hos Politiet.no
Politiet er en viktig bidragsyter for å ivareta smittevernet, også på grensen. Vi utfører kontroller og informerer om karanteneplikten, samt konsekvensene av å bryte denne.

– Politiet pålegger ingen karantene. Plikten til å oppholde seg i karantene følger direkte av karanteneforskriften, og pålegges ikke den enkelte av hverken politi eller helsemyndigheter, opplyser politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Regelverket er langt på vei tillitsbasert, og det forutsettes at reisende setter seg inn i disse og forholder seg til dem.

Kan bli straffet

Det er viktig for politiet å understreke at selv om folk som hovedregel ikke registreres i politiets systemer på grensene, vil politiet håndheve brudd på karanteneplikten når vi avdekker at dette har skjedd.

– Karanteneplikt er et viktig smitteforebyggende tiltak – konsekvensene av ikke å etterleve karanteneplikten kan bli svært alvorlig. Man risikerer å påføre andre, kanskje personer i risikogrupper, smitte, understreker Bjørnland.

De fleste har fått med seg informasjon fra helsemyndighetene om at Covid-19 ikke nødvendigvis gir tydelige symptomer hos alle, man kan ha blitt påført smitte i utlandet og ta med denne til Norge uten å være klar over dette selv. Derfor er overholdelse av karanteneplikten så viktig.

– Lovbruddets alvorlighet reflekteres i hvordan dette følges opp av politiet. Vi har en rekke saker, som også er omtalt i mediene, der personer har fått høye bøter på 20 000 kroner og oppover for brudd på karanteneplikt, forteller Bjørnland.