august 20

Øst politidistrikt har oversendt en sak til Spesialenheten for politisaker i forbindelse med lekkasjer i Northug-saken..


Øst politidistrikt har torsdag 20. august oversendt en sak til Spesialenheten for politisaker i forbindelse med lekkasjer i Northug-saken.

Straffesaken mot Petter Northug har fått mye oppmerksomhet i pressen, og flere medier har omtalt taushetsbelagte opplysninger som stammer fra etterforskningen.

Alvorlig

– Vi ser alvorlig på at opplysninger fra etterforskningen er lekket til pressen, og har derfor valgt å oversende saken til Spesialenheten for nærmere undersøkelser. Tillit til at politiet håndterer opplysninger vi får på en god måte er helt avgjørende for å løse vårt samfunnsoppdrag, sier politimester Ida Melbo Øystese i en melding:

Det er generelt også en fare for at opplysninger som kommer frem gjennom lekkasjer kan bidra til å ødelegge for etterforskningen og redusere muligheten til å oppklare saken.

– Det er svært viktig at informasjon vi ønsker å ta opp i avhør med siktede eller vitner ikke er gjort kjent for allmennheten på forhånd, sier Øystese.

Politiet ønsker ikke å gi noen eksempler på hvilke opplysninger som er bakgrunnen for anmeldelsen.