august 22

Nå er det dags for sjekk av hodelus..


Helgen 28. til 30. august er den halvårlige nasjonale lusesjekken. Alle foreldre og foresatte oppfordres til å ta lusekammen fatt og sjekke barna sine for lus skriver Folkehelseinstituttet i en artikkel:


Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det er anslagsvis 1–2 prosent av alle barn i Norge som til enhver tid har lus.

Oftere lusesjekk reduserer smitte

– Vi har nylig henvendt oss til alle skoler og barnehager rundt om i landet med ønske om at de videreformidler informasjon til foreldre og foresatte om hvordan de best sjekker for og behandler hodelus, sier forsker Bjørn Arne Rukke i seksjon for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet.

Har korona gjort livet vanskeligere for hodelus?

– Ja, det er ikke utenkelig at mindre klemming og nærhet har hindret mange hodelus i sin vandring fra hode til hode, sier hodelusekspert Bjørn Arne Rukke, men understreker likevel viktigheten med felles sjekk.

Dersom alle sjekker og behandler seg for lus på samme tidspunkt, vil det bidra til å redusere hodelusbestanden over tid.

– Og det er nettopp derfor det er så viktig at så mange som mulig er med på den nasjonale lusesjekken som vi tar initiativ til et par ganger i året, sier Rukke.

Samtidig påpeker han at husstandene også bør gjennomføre egne sjekker utenom den nasjonale. Det optimale er å gjennomføre lusesjekk med lusekam minimum én gang i måneden, i og med at det minimerer risikoen for å smitte andre når lusa blir oppdaget tidlig.

Dersom man oppdager hodelus, bør behandlingen starte med det samme.

Bør varsle venner

Foreldre eller foresatte som oppdager lus, bør varsle skolen eller barnehagen. Også foreldre til de nærmeste vennene av barnet bør få beskjed, slik at også deres barn kan bli sjekket og eventuelt behandlet for lus.