august 25

FHI anbefaler at Tyskland og Liechtenstein blir røde, og..


FHI anbefaler å innføre innreisekarantene for Tyskland og Liechtenstein når bestemmelsene for innreisekarantene skal besluttes denne uken. FHI anbefaler også å innføre innreisekarantene for Kalmar og Västerbotten i Sverige skriver instituttet i en artikkel:


FHI leverer hver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av ti dagers innreisekarantene. Dette gjøres på bakgrunn av vurderinger fra FHI.
Eventuelle endringer trer i kraft natt til lørdag.
Kriterier for unntak fra karanteneplikten er mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere siste to uker (14 dagers insidens), og mindre enn 5 % positive prøver i snitt per uke siste to uker. I tillegg blir det gjort en helhetsvurdering.

Økning i Tyskland og Liechtenstein

I FHIs anbefalinger, som ble oversendt regjeringen i dag, anbefales det å innføre innreisekarantene for Liechtenstein og Tyskland. I Liechtenstein har det vært en betydelig smitteøkning de siste ukene, og landet ligger nå på 31,3. I Tyskland har det vært stigende insidens gjennom flere uker som omfatter økning i flere regioner. Per 23. august var denne passert 20 tilfeller per 100 000 innbyggere og, det er ventet at den vil stige de nærmeste dagene.

I tillegg har insidensen i Slovenia steget raskt de siste ukene. Dersom Slovenia i løpet av de nærmeste dagene passerer terskelverdien, vil det blir gjort en ny vurdering hvor innføring av innreisekarantene vil bli anbefalt.

FHI anbefaler også å innføre innreisekarantene for Kalmar og Västerbotten på grunn av stigende smittetall de siste ukene.