august 26

Status covid-19 uke 34


Oppdatert ukesrapport fra Folkehelseinstituttet viser en svak nedgang på antall meldte smittede, til tross for betydelig økt testing de siste to uker.


− Overvåkingsdata og modellering viser at smittespredningen fortsatt er på et lavt nivå nasjonalt, selv om vi ser utbrudd og klynger som krever en del smittesporingsarbeid i enkelte kommuner, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Matematisk modellering indikerer en lav og relativ stabil smittespredning i juli og frem til midten av august måned. Så langt i epidemien er det estimert at om lag 0,7 % av befolkningen har vært smittet med covid-19. Smittetallene de siste to uker viser en svak nedadgående trend.

− Det vi ser av smitte foregår fortsatt i hovedsak i forbindelse med lokale utbrudd og personer smittet i utlandet, primært i land omfattet av karanteneplikten, sier Vold.

Hun påpeker at det er like viktig som før at identifiserte smittede må følges opp lokalt gjennom sporing av nærkontakter, isolering av de som er syke, høy testaktivitet og gjennomføring av karantene etter gjeldende råd. Tiltak må målrettes mot der smitten skjer, samtidig med fortsatt fokus på de generelle smittevernrådene

Noen hovedpunkter fra ukerapporten for uke 34

325 nye personer ble meldt smittet med koronavirus siste uke. Antall smittede per 100 000 er 12,9 for de to siste ukene (uke 33 og uke 34).

I de siste to ukene (uke 33 og 34) var det 463 (67 %) av de 692 meldte smittede som hadde informasjon om smitteland. Av disse hadde 351 (76 %) blitt smittet i Norge og 112 (24 %) hadde blitt smittet i utlandet.

Oslo har hatt det høyeste antall rapporterte smittede per 100 00 innbyggere for uke 33 og 34 samlet (30,6).
Av landets kommuner var det 73 som meldte om nye smittede i uke 34.

Det var en økning i antall smittede i 3 fylker siste uke (Møre og Romsdal, Nordland og Vestland), mens åtte fylker (Agder, Innlandet, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og Viken) meldte færre smittede enn uken før.

I uke 34 hadde 638 965 personer blitt testet, det tilsvar omlag 12 prosent av befolkningen. I uke 34 ble 75 200 personer testet, det er en økning på 15,5 prosent sammenliknet med uken før (65 026 i uke 33). Dette er det høyeste antall testet for SARS-CoV-2 i noen uke.

Blant de testede var det 0,4 prosent som fikk påvist smitte siste uke, mot 0,6 posent i uke 34.

Det er fremdeles få som blir innlagt på sykehus. Siste uke ble ingen med bekreftet covid-19 innlagt på intensivavdeling.

Det var ett dødsfall assosiert med covid-19 rapportert siste uke. Så langt har epidemien medvirket til 264 dødsfall i Norge. Gjennomsnittsalderen på de døde er 82 år.