august 31

Ber Statens vegvesen utrede strengere regulering av elsparkesykler



Foto: Kjell Brataas/Samferdselsdepartementet


– I utgangspunktet er små elektriske kjøretøyer som elsparkesykler et positivt tilskudd til bymiljøet, og bidrar til økt mobilitet. Samtidig ser vi store utfordringer ved utbredelsen og bruken av slike kjøretøyer som nå gjør seg gjeldende i de største byene våre.

-Jeg ber derfor nå Statens vegvesen utrede nærmere hvordan vi bør stramme inn på de generelle reglene som gjelder parkering og bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding:


I dag gir samferdselsministeren Statens vegvesen i oppdrag å utrede egnede reguleringer og høringsforslag til forskriftsendringer etter vegtrafikklovgivningen som kan håndtere utfordringene knyttet til fremkommelighet og ulykker.

– Det er behov for strengere regler for elsparkesykler. Både erfaringene så langt og innspill jeg har fått etter møter med både kommuner, interesseorganisasjoner og næringen selv tilsier dette, sier Hareide.

Utredningen skal blant annet omfatte:

Parkering og håndheving
Ruspåvirket kjøring
Bruk av fortau
Aldersgrense
Hjelmpåbud
Lokalt skiltede soner med bruksbegrensninger
Effektiv håndheving av forbudet mot flere på et kjøretøy

Håper på

– Jeg håper på gode innspill til hvordan vi kan redusere de negative konsekvensene vi har sett, og samtidig bevare de positive sidene ved denne typen mikromobilitet, sier Hareide.

Etter at Statens vegvesen har gjort sin utredning vil det bli gjennomført en alminnelig høring av de forslagene som fremmes. Målet er å ha nødvendige forskriftsendringer på plass til våren 2021.