september 02

Erstatter oljebaserte produkter med tre. Besøkte Borregaard


Forsker og gruppeleder Anna Vøllo Kristiansen og landbruks- og matminister Olaug Bollestad i Exilva-laben hos Borregaard. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Besøk

Denne uken besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad Borregaard fabrikker i Sarpsborg. Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffinerier. Produksjonen er basert på fornybart råstoff fra skog og som i motsetning til en rekke andre biobaserte produkter, ikke konkurrerer med matvareproduksjon.

Borregaards aktivitet innen forskning og utvikling har lagt grunnlaget for at de i dag produserer et bredt spekter av avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som erstatter oljebaserte alternativer og dermed bidrar til reduserte utslipp av drivhusgasser.

– Utvikling av klima- og miljøvennlige produkter basert på skogsråstoff, spiller en viktig rolle i å nå klimamålene vi har satt oss og for en nødvendig grønn omstilling.

Borregaard er et svært godt eksempel på hvordan forskning og utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder, kan bidra til økt verdiskaping og mer klima- og miljøvennlige produkter, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en melding:


Det var lagt inn to laboratoriebesøk i statsrådens program. Bollestad fikk blant annet en presentasjon av et av de nyeste trebasert produktene –Exilvia.


Exilvia har unike egenskaper og kan erstatte produkter fra ikke-fornybare råvarer og har en rekke bruksområder i lim, maling, landbrukskjemikalier, konstruksjoner, husholdning og personlig pleie.

– Nyvinningen Exilva som kan erstatte flere av dagens oljebaserte produkter vekker internasjonal oppsikt. EU har bevilget over 230 millioner kroner for å få fart på kommersialiseringen og få Exilva ut i markedet. Det lover godt for fremtiden, sier Bollestad.

Borregaard

Borregaard har 1050 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Av disse er rundt 100 ansatte innen forskning og innovasjon, hvorav 67 ansatte ved hovedforskningssenteret i Sarpsborg.