september 03

Mistanke om koronasmitte ved tannklinikk i Halden


Det er mistanke om at en ansatt ved Halden tannklinikk er smittet av koronaviruset. For sikkerhets skyld er klinikken stengt ut denne uken i påvente av svar på koronatest opplyser kommunen på sine nettsider:


En person ansatt ved Halden tannklinikk er testet for koronaviruset. Selv om resultatet ikke er ferdig analysert, har kommuneoverlegen mistanke om smitte. Resultatet av koronatesten er ventet i løpet av helgen, tidligst fredag.


– Grunnet mistanke holdes Halden tannklinikk stengt til situasjonen er avklart. Vi gjør dette etter føre var-prinsippet, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund i Halden kommune.


Alle berørte pasienter varslet

Den antatt smittede var på jobb mandag og tirsdag denne uka. Tannklinikken har gitt kommuneoverlegen oversikt over alle pasienter som var i kontakt med denne personen disse dagene.


Disse pasientene, eller deres pårørende, er nå kontaktet av Halden kommune og orientert om situasjonen. De er pålagt midlertidig karantene fram til prøvesvar er klart. Hvis prøven viser positiv test, vil de berørte pasientene få utvidet sin karantene til ordinær ti dagers varighet. Hvis prøven er negativ vil karantenen oppheves.