september 04

Nye leger i spesialisering på plass i sykehuset Østfold


Etter en uke med opplæring og introduksjon, er et nytt kull med leger i spesialisering nå i gang i Sykehuset Østfold. Her gjennomgår LIS1 avansert hjerte- lungeredning i simuleringssenteret beskriver sykehuset på nettsider:

Foto via Sykehuset Østfold.

Nye leger

Ny utdanningsstruktur for leger i spesialisering, LIS 2 og LIS 3 ble tatt i bruk 1. mars 2019, og LIS 1 erstattet den gamle turnustjenesten.

Introduksjonskurset for 30 nye LIS1 i Sykehuset Østfold startet opp sist uke, og de er allerede i jobb i ulike avdelinger i sykehuset.

På grunn av covid-19 ble deler av introduksjonskurset i år gitt via webbasert undervisning, men også forelesninger i grupper og workshop med aktiviteter.

Innleggelse av urinkateter, fremmedlegeme i luftveier og intubasjon, sepsisbehandling, antibiotikabruk, maskebehandling, beredskap, triage, og kliniske systemer, er blant det legene i spesialisering har gjennomgått med hjelp fra ulike foredragsholdere. I tillegg til den generelle undervisningen, var det også lagt opp til fagspesifikk undervisning.


Gipsekurs er bare ett av mange læringsmål for leger i spesialisering.

Gipsekurs var også blant aktivitetene som ble gjennomgått. Foto via sykehuset Østfold.