september 05

Trøbbel! Mange smittede siste døgn..


Så langt i dag er det registrert 15 nye smittetilfeller i Sarpsborg og 20 i Fredrikstad. Det er det høyeste antall smittede på ett døgn noensinne i Sarpsborg kommune.

Kommuneoverlege Siri Brelin i Sarpsborg kommune melder ved 19-tiden lørdag om 15 nye tilfeller av koronasmitte i Sarpsborg.

Helt siden koronapandemien startet, har det aldri vært så mange smittetilfeller på ett døgn i Sarpsborg. I Fredrikstad meldes det om 20 nye tilfeller så langt. Antallet smittetilfeller kan øke ytterligere utover lørdagskvelden.

-Vi er ennå ikke ferdige med smittesporingen, men så langt tyder alt på at de aller fleste nye tilfeller kan sees i sammenheng med det store utbruddet som pågår. Det positive med det er at det ikke ser ut til at smitten har spredt seg utenfor miljøet. Derfor mener vi fortsatt å ha en viss kontroll på utbruddet, sier kommuneoverlegen.

Med dagens tall nærmer det seg 200 smittede som kan knyttes til den religiøse feiringen i trossamfunnet Al-Ghadirs lokaler i Skjeberg. Rundt 1100 personer ved skoler, barnehager og helseinstitusjoner i Sarpsborg og Fredrikstad er satt i karantene på grunn av utbruddet. Det er ventet at det vil komme nye karantenesituasjoner etter dagens testresultater, men detaljene rundt dette er ennå ikke klare.

Fredrikstad

Det er på en uke registrert 114 nye smittetilfeller i Fredrikstad. 17 av disse er elever i barnehage, og barne- og ungdomsskole.

Når vi får smitte i skolen, berører dette mange mennesker. I løpet av en skolehverdag har elever og lærere hyppig kontakt, og man får potensielt mange nærkontakter. Det samme gjelder for barnehagene våre. Selv om smitte fra og mellom barn og unge er sjelden, er det per i dag i tråd med nasjonal strategi å sette nærkontakter også i barnehage og skole, i karantene.


Fordi det er vanskelig å skille ut hvem av elevene som antakelig ikke har vært utsatt for mulig smitte, blir ofte hele klasser og trinn satt i karantene.


– For å begrense smitten mest mulig, har vi valgt å sette flere hele avdelinger og trinn i karantene. Dette har ført til at nærmere 600 barnehagebarn, elever og lærere i barne- og ungdomsskolen for tiden er i karantene i kommunen vår. I tillegg velger noen ganger skolene å gi hele trinn hjemmeundervisning av praktiske og sosiale hensyn, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.
Avgjørende at folk overholder karantenereglene og følger smittevernrådene.

– Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å holde seg inne når været er fint, og man føler seg i fin form. Men det er grunn til å understreke at karantenereglementet er strengt (les karantenereglene her). Det er nødvendig at alle overholder karantenereglene for å hindre et enda større utbrudd, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.


-Smittesituasjonen i Fredrikstad er alvorlig. Når det blir så store tall skal det nå lite til før vi mister kontrollen over smitteveiene og ikke lenger klare å ramme inn utbruddet. Dette siste avhenger i stor grad av at alle nå overholder karanteneregler og smittevernråd og bidrar med opplysninger om nærkontakter. Dette er nå vår viktigste oppfordring og melding ut!, sier kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen.