september 05

Var du avgangselev på videregående i vår og fikk ikke bestått?


Nå tilbyr Viken fylkeskommune intensivkurs for elever som gikk ut av videregående våren 2020 og fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 i ett eller flere fag. Du får hjelp til å fullføre og bestå, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse beskriver Viken fylkeskommune i en artikkel:


Oppmeldingsfristen er 15. september, og du avlegger eksamen i november–desember.

Når du har avlagt eksamen, dekker Viken fylkeskommune eksamensavgiften din.

– Mange elever opplevde at vårsemesteret var krevende. Koronarestriksjonene og hjemmeundervisning gjorde nok sitt til at flere avgangselever ikke fikk studie- eller yrkeskompetanse. Vi ønsker derfor å tilby intensive kurs for vårens avgangselever som ønsker å fullføre sin videregående opplæring, sier fylkesdirektør for utdanning i Viken, Solveig Helene Olsen.

Dette får du:

•undervisning på skolen i de fagene du trenger, frem til datoen for privatisteksamen senhøsten 2020

•låne bøker og andre læremidler av skolen

•tilbakebetalt avgiften for privatisteksamen når du har tatt eksamen

Hvordan melder jeg meg på?

Skolen du gikk på inviterer deg til informasjonsmøte om intensivkurs og eksamen. Ta kontakt med skolen hvis du ønsker mer informasjon. Skolen arrangerer også en workshop der du lærer hvordan du melder deg opp til eksamen i PrivatistWeb.