september 06

Aktuelle skoler, barnehager og institusjoner som er rammet av koronavirus i Fredrikstad og Sarpsborg

Oppsummering om smittestatus skoler, barnehager og institusjoner 6.septemberSiden fredag 29. august er det registrert 139 nye smittetilfeller i Fredrikstad. Flere institusjoner i kommunen er berørt opplyser Fredrikstad kommune i en oversikt:


Berørte barnehager og skoler og institusjoner 29.08.20 til 06.09.20:

Smedbakken sykehjem
Østsiden sykehjem
Åsebråten avlastning barn og unge

Haugeløkka private barnehage
Kilen private barnehage
Nabbetorp barnehage
Trollklubben barnehage, avd. Rolvsøy

Haugåsen skole
Nøkleby skole
Rekustad skole
Hauge skole
Kjølberg skole
Gudeberg skole
Begby barne- og ungdomsskole
Borge ungdomsskole
Kvernhuset ungdomsskole
FRIS

Videregående skoler:

Glemmen VGS
Frederik II VGS
Sonans
Akademiet

Aktuell link | Fredrikstad kommune


Sarpsborg

Det er totalt 165 personer i Sarpsborg som har fått påvist smitte. Av disse er 112 personer smittet av nærkontakt som også har fått påvist smitte, 21 personer er smittet i utlandet, mens resten har ukjent smitteårsak opplyser Sarpsborg kommune.

16 nye

Det er påvist 16 nye tilfeller av koronasmitte i Sarpsborg siste døgn. Nær sagt alle disse kan spores tilbake til samme miljø og knyttes til det pågående utbruddet.

Pågående smitteutbrudd har ført til at svært mange skoler, barnehager og helseinstitusjoner opplever karantenesituasjoner nå.

Aktuelle tall fra Sarpsborg søndag kveld

Greåker videregående skole

En elev er bekreftet smittet 3. september
27 elever og 2 lærere ved klassen for påbygg er i karantene til og med 10. september. Elevene får hjemmeundervisning.
Fire elever er bekreftet smittet 4. september
130 elever og 5 lærere tilknyttet VG3 studiespesialisering er i karantene til og med 10. og 11. september. Elevene får hjemmeundervisning
30 elever og 3 lærere tilknyttet VG1 studiespesialisering er i karantene til og med 11. september. Elevene får hjemmeundervisning
To elever er bekreftet smittet 6. september.
30 elever og 5 lærere tilknyttet Vg2 helse- og oppvekstfag er i karantene til og med 11. september
En lærer er bekreftet smittet 6. september
4 elever og 1 lærer tilknyttet Vg2 helse- og oppvekstfag og Vg1 og Vg2 bygg- og anleggsfag er i karantene frem til og med søndag 13. september

Kalnes videregående skole

En ansatt og en elev er bekreftet smittet
Ved spesialpedagogisk seksjon er 7 elever og 11 ansatte satt i karantene. Karantenen har ulik lengde, de lengste til og med 7. september. Elevene får hjemmeundervisning
En elev er bekreftet smittet 6. september
27 elever på VG2 Idrett er satt i karantene til og med 13. september. Det samme er 4 ansatte. Elevene får hjemmeundervisning

St. Olav videregående skole

Bekreftet smitte 6. september
To klasser i VG2 er i karantene til og med 11. september

Lande barneskole

En elev er bekreftet smittet
En klasse i fjerde klassetrinn med 20 elever er i karantene fram til og med 10. september. 2 berørte lærere har hjemmekontor. Elevene får hjemmeundervisning

Sandbakken barne- og ungdomsskole

En elev er mistenkt smittet
Hele 2. trinn med 48 elever er i karantene. Det samme gjelder 7 ansatte. De er satt i karantene inntil prøvesvar foreligger. Om prøven viser smitte varer karantenen til og med 7. september

Kurland barneskole

En elev er bekreftet smittet
36 elever i 7. klassetrinn er i karantene til og med 11. september. Alle på 7. klassetrinn får hjemmeundervisning i uke 37

Kruseløkka ungdomsskole

En elev er bekreftet smittet 6. september
Hele 8. trinn med 193 elever og 8 lærere er i karantene fram til og med 10. september. Elevene får hjemmeundervisning

Grålum barneskole

En elev er bekreftet smittet 6. september
En klasse i 5. trinn med 18 elever og 5 ansatte er i karantene til og med 11. september. Hele 5. trinn får hjemmeundervisning

Grålum ungdomsskole

To elever er bekreftet smittet 6. september
To klasser på 8.trinn med 46 elever og to klasser på 10. trinn med 58 elever er i karantene til og meg 11. september. En rekke lærere tas også ut i karantene. Hele skolen er stengt på grunn av at mange lærere er i karantene. Elevene får hjemmeundervisning

Alvimhaugen barneskole

To elever er bekreftet smittet 6. september
og 6. trinn med 50 elever og 8 ansatte er i karantene til og med 13. september. Elevene får hjemmeundervisning
trinn med 24 elever og 4 ansatte er i karantene til og med 7. september. Elevene får hjemmeundervisning
Ingen undervisning for 7. trinn 7. september på grunn av personalmangel. Uavklart situasjon for resten av uke 37

Hannestad barneskole

En elev er bekreftet smittet
44 elever på 6. trinn og 3 lærere er i karantene fram til og med 7. september

Tindlund barneskole

En elev er bekreftet smittet
En klasse i 6. trinn er i karantene fram til og med 11. september. Hele trinnet får hjemmeundervisning

Tingvoll sykehjem

En ansatt er bekreftet smittet
De 12 pasientene på Avdeling D er i karantene fram til og med 7. september. Det samme er 6 ansatte. De første testene viser at ingen av pasientene er smittet

Sarpsborg + Fredrikstad

-Totalt har smittetallet passert 200 i Fredrikstad og Sarpsborg melder NRK søndag kveld. Lørdag var over 1100 personer satt i karantene.

-Største

– Vi ser at dette utbruddet nå er blant de største vi har registrert. Det jobbes intenst med smittesporing i kommunen. Smittesporingsteamet, miljøet som er rammet og alle andre involverte gjør nå en stor innsats for å begrense videre smitte og stoppe utbruddet, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet til NRK.

Halden

Per 6. september 2020

Det er registrert 1 nytt smittetilfelle i Halden idag. Smittesporing er gjennomført og nærkontakter ble allerede tidligere i uken satt i karantene. Dette er det andre smittetilfellet i Halden som er en del av utbruddet i Fredrikstad og Sarpsborg. Det er nå totalt 62 personer hjemmehørende i Halden som har testet positivt for koronavirus opplyser Halden kommune.