september 07

Korona-situasjonen i Sarpsborg: Anmelder menighet. -Har kontroll. -Advarer mot hets
Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje, kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman og Erik Bråthen orienterte om korona-situasjonen i Sarpsborg mandag ettermiddag:Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman kunne blant annet fortelle at;

•Kommunen har gått fra 109 tilfeller 1. september, til 190 søndag kveld – 6.september.

I løpet av seks dager har man hatt 81 tilfeller, noe som er nær antallet man hadde i hele perioden fra mars måned og fram til utbruddet.


•De fleste nye tilfellene den siste uken sees i sammenheng med den religiøse høytidsfeiringen i Sarpsborg i månedsskiftet august-september.


•Ca 1100 personer er i karantene ved kommunens institusjoner.


Utbruddet er fortsatt under kontroll, da det ikke er oppdaget smitte utenfor det berørte miljøet. Smitten har ikke spredt seg i samfunnet for øvrig.Kommunen anmelder

Ordfører Sindre Martinsen-Evje fortalte at kommunen befinner seg i en krevende situasjon, men understreket at man har kontroll på utbruddet, og at det ikke er større smittefare ute i samfunnet nå enn tidligere.

Når det gjelder smitten knyttet til høytidsfeiringen i trossamfunnet Al-Ghadir i Skjeberg, sier ordføreren at kommunen mener det er grunn til mistanke om brudd på de generelle smittevernreglene.

Kommunens kriseledelse har derfor bestemt at forholdet vil bli anmeldt til politiet. Deretter er det opp til politi og påtalemyndighet å avgjøre om det har skjedd noe straffbart.

Ordføreren opplyste også at det er et faktum at lokalene i Oldtidsveien, der høytidsfeiringen fant sted, ikke er lovlige forsamlingslokaler. Kommunen vedtok senest 2. september pålegg om at den ulovlige bruken av lokalene må opphøre med øyeblikkelig virkning. Dette er et administrativt vedtak som kan påklages i løpet av tre uker, og kommunen vil forfølge denne saken videre.

Hvis forholdene ikke blir i orden, er det naturlig å vurdere tvangsmulkt og eventuelt overtredelsesgebyr.

Stå sammen

Martinsen-Evje kom imidlertid også med en klar beskjed til innbyggerne om at helts mot det muslimske miljøet er uakseptabelt.

– Vi er alle innbyggere i Sarpsborg og nå må vi stå sammen, sa han fra podiet.

– Det smerter meg at det finnes barn, unge og voksne der ute som har blitt smittet og som kan føle på skyld og sorg. Vi må huske på at de har tatt ansvar ved å la seg teste og gått i karantene slik at de ikke skal spre smitten videre.

Utfordring for oppvekst

De mange karantenene i skolene er en utfordring direktør oppvekst, Erik Bråthen, tok for seg.
Flere klasser og ansatte i Sarpsborg-skolene er satt i karantene. Når det i tillegg er ansatte som er syke av andre årsaker enn korona, har Bråthen stor forståelse for at det er en utfordrende bemanningssituasjon i mange virksomheter.

– For å imøtekomme de som er slitne og redde, eller bare skeptiske, så ønsker vi at det gjennomføres HMS-møter lokalt. Her kan det vurderes ulike tiltak som kan lette den nåværende situasjonen, for eksempel hjemmeskole, sier han.
Direktøren sa at det er og skal fortsatt være trygt å sende barn på skolen i Sarpsborg.


Aktuell link | Sarpsborg kommune