september 08

-Opp til kommunene å vurdere politianmeldelser


I forbindelse med smitteutbruddet i Sarpsborg og Fredrikstad kommenterte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK at det er en fare for at folk ikke melder fra om smittemistanke knyttet til covid-19, når slike saker politianmeldes.

Presisere

– Jeg ønsker å presisere at det er opp til enhver kommune å vurdere om anmeldelse av brudd på covid-19 forskriften er nødvendig. Det er kommunene selv som best kjenner fakta og grunnlaget for en eventuell politianmeldelse. Vi har tillit til at kommunene håndterer disse sakene på en god måte. Sarpsborg kommune har gjort en fremragende jobb i håndteringen av dette utbruddet, sier Espen Rostrup Nakstad via Helsedirektoratets nettsider:

– I håndteringen av covid-19 er vi avhengige av folk følger råd og retningslinjer fra helsemyndighetene. I tillegg er de viktigste reglene regulert i forskrift for at de skal kunne håndheves. Ved alvorlige brudd på bestemmelsene kan det bli nødvendig å politianmelde. Dette er en vurdering hver enkelt kommune må gjøre, sier Nakstad.