september 09

DYR PÅ TOPP: Organisasjoner som hjelper dyr er populære i Grasrotandelen


Foto via Norsk Tipping | presse

DYR PÅ TOPP: Organisasjoner som hjelper dyr er populære i Grasrotandelen

Grasrotandelens andre periode omfatter månedene mai, juni, juli og august – også kalt 2. tertial.


I løpet av disse månedene ble det generert 238 913 325 kroner fra over 1,3 millioner grasrotgivere til rundt 30 000 forskjellige lag og foreninger over hele landet opplyser Norsk Tipping i en melding:


I årets første tertial ble det gitt drøyt 225 millioner kroner, slik at Grasrotandelen til sammen i årets første åtte måneder har bidratt med 464 millioner kroner til frivilligheten.

Dyr, fotball og klovner

Listen over de grasrotmottakerne som får mest, er på sett og vis en flott illustrasjon på mangfoldet i ordningen. På de tre første plassene kommer organisasjoner som driver med dyrevern, fotball og omsorg for barn på sykehus.

Slik ser listen over de 20 organisasjonene som fikk mest i perioden mai-august, ut: