september 10

Åpne kirker allehelgen
Foto via Den Norske kirke


Mange menigheter har lang og god tradisjon med ulike samlinger allehelgen, og det skjer mye over hele landet. Dette lokale arbeidet er det viktigste i kirkens diakonale arbeid opplyser Den Norske kirke i en melding:

I fjor ble gode ideer som Borg bispedømme har brukt, videreformidlet til hele landet. Det ble skapt oppmerksomhet rundt allehelgen og blant annet oppfordret til å ha åpne kirker også der det ikke var gudstjeneste, slik at folk som oppsøker gravplassen, også kan oppleve en åpen kirkedør.

I år er det ønske om å gjøre det samme for kirkens tilbud 31. oktober – 1.november, for igjen å vise kirkens åpne tilstedeværelse i lokalsamfunnet. Noen har mistet noen de er glade i, flere er redde for sykdom på egne eller andres vegne og mange har kjent på ensomhet og mangel på menneskelig kontakt i år.

Befolkningsønske om åpne kirker

I 2019 ble det innregistrert omtrent 350 åpne kirker og arrangement i forbindelse med allehelgen, disse ble delt i en landsoversikt på kirken.no. I etterkant av allehelgen ble det gjort en undersøkelse blant befolkningen, og 1,77 millioner mennesker ønsket mer åpne kirker.