september 10

Kulturminnefondet: Heder til Fredrikstad Bryggeri


Tildeling av plakett utenfor Fredrikstad bryggeri. Fra venstre: Styremedlem Ragnar Vermedal, direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet, statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet, varaordfører Siri Martinsen og styreleder Carl-Morten Gjeldnes. I bakgrunnen er medeierne og dugnadsgjengen. Foto: Snorre Tønset/Klima- og miljødepartementet


Fredrikstad bryggeri mottar Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid. Bryggeriet viser at bruk er avgjørende for bevaring.Kulturminnefondets nasjonale plakett overrekkes til utvalgte prosjekter som har utmerket seg særskilt i bevarings- og formidlingsarbeid, hvor eieren har fått støtte av Kulturminnefondet. Plaketten viser at tiltaket er gjennomført på en svært god faglig måte skriver Kulturminnefondet i en melding:

– Fremtidig bruk av kulturminnet er avgjørende for bevaring. Næringsutvikling som lykkes i et kulturhistorisk miljø, gir muligheter for å holde kulturminnet i stand også i framtiden, sier statssekretær Maren Hersleth Holsen i Klima- og miljødepartementet.

Lokalhistorisk verdi

Holsen besøkte bryggeriet torsdag sammen med Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.
– Eierne mottar plaketten for den store innsatsen som er lagt ned i bevaring og utvikling av Gamle Fredrikstad bryggeri. Det industrielle kulturminnet har en høy lokalhistorisk verdi. Det er prisverdig at eierne setter stedet i stand for å holde det åpent for allmennheten og i bruk, sier Bjørgen under tildelingen.

Millionstøtte

Fredrikstad bryggeri har mottatt totalt 1.916.000 kroner fra Kulturminnefondet. Tilskuddene har bidratt til at eierne kan sette i stand fasaden til sitt originale utseende, slik bryggeriet var da det sto ferdig i 1878.

– Kulturminner er ikke-fornybare ressurser, og det er viktig for eierne, samfunnet og fremtiden at mest mulig blir satt i stand. Å ta vare på kulturarven er bra for miljøet, gir kunnskap om historien og skaper aktivitet og arbeidsplasser. På denne måten bidrar Kulturminnefondet til å gi historien liv, sier Holsen.

Sosialt møtested

Fredrikstad bryggeri er et særlig viktig lokalhistorisk kulturminne, og er det best bevarte av de gamle bryggeriene i Østfold. I dag brukes bryggeriet til selskapslokale, lager, mikrobryggeri og dagsenter for Kirkens Bymisjon. De 19 eierne, som alle bor i nærområdet, er engasjerte for å ta vare på og utvikle bryggeriet, som de omtaler som en viktig identitetsbærer for Fredrikstad.

– Vi synes det er godt kulturvern å bevare de klassiske bryggerilokalene som et treffsted både for nærmiljøet og hele byen, forteller eierne.
Andre prosjekter som har mottatt Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid:

Dampsentralen i Ilsviken, Trondheim
Ungdomshuset Folkvang, Gran
Borgengården, Skien
Botn skysstasjon, Vinje
Grimo trekai ved Hardangerfjorden
Grøna skysstasjon, Toten
SS Solrik