september 10

Stor økning i MDMA-beslag og rekordbeslag av amfetamin


I første halvdel av 2020 ser vi en nedgang på 16,7 prosent i tallet på narkotikasaker sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel er det flere stoffer som øker i forhold til tidligere år opplyser Kripos i en artikkel:I første halvdel av 2020 har det vært en svært stor nedgang i hasjbeslag, både i antall beslag og i beslaglagte mengder. Etter at hasj gjennom flere år stadig har vært beslaglagt i flere saker, har det vært en voldsom endring i dette bildet så langt i 2020.

Hasj


Tallet på hasjbeslag er mer enn halvert sammenlignet med 2019, og beslaglagt mengde er bare 1/3 av det som har vært vanlig de siste årene.
Korona har påvirket tilgjengelighet og pris
Allerede før koronarestriksjonene slo inn for fullt i Europa, var det politiaksjoner mot produsenter i Marokko og smuglerruter i Gibraltarstredet og Middelhavet, der store mengder hasj ble beslaglagt, ifølge Europol.

– Deretter har koronapandemien ført til stengte og sterkt overvåkede grenser. Spesielt har stengte og kontrollerte grenser mellom Marokko og Spania og mellom Spania og Frankrike vanskeliggjort smuglingen. Det har fått betyding for tilgangen på hasj over store deler av Europa, inkludert Norge. Rapporter fra Europol viser også at prisnivået har økt betydelig i samme periode, sier leder for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Solvik.


Amfetamin-rekord

Det er beslaglagt 334 kg amfetamin/metamfetamin fordelt på 2 809 beslag. Mens det samlede tallet på narkotikabeslag har gått ned, har tallet amfetaminbeslag økt. Amfetamin/metamfetaminbeslaga utgjør 22 prosent av alle beslag i 2020 mot 16 prosent av beslagene i 2019.

– Aldri tidligere har politiet beslaglagt større mengder amfetamin det første halvåret av 2020. Mens det samlede tallet på narkotikabeslag har gått ned, har tallet på amfetaminbeslag økt, sier Solvik.


Mer MDMA enn kokain

For første gang er det også flere beslag av MDMA enn kokain. Første halvår av 2020 er det gjort 756 beslag av MDMA-tabletter, pulver og krystallinsk materiale fordelt på 13,7 kg pulver/krystallinsk materiale (tilsvarende ca. 77 500 tabletter med styrkegrad 150 mg) og 21 400 tabletter.

Til sammenligning ble det gjort 738 beslag av kokain, der det ble beslaglagt rundt 32 kg.

Flere av MDMA-beslagene er postsendinger beslaglagt av tollvesenet, der stoffet er bestilt over internett, enten på det åpne eller det mørke nettet.

– Hittil i 2020 har tablettene hatt et gjennomsnitt på 181 mg MDMA/tablett, omtrent det same som i fjor. Høy og uforutsigbar styrkegrad i MDMA-produktene gir økt risiko for overdose, siar Solvik.