september 11

-Fortsatt høy risiko for lokal spredning av covid-19Samfunnet må forberede seg på lokale utbrudd fremover, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Det skriver Folkehelseinstituttet i en artikkel:


FHI publiserte i dag rapporten «Covid-19: kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 36». Rapporten inneholder FHIs vurdering av status for epidemien i Norge, prognose for utviklingen, vurdering av utfordringer i håndteringen av epidemien, risikovurdering og anbefalinger om smittevernstrategi.
Risikovurderinger – finn siste og tidligere risikovurderingerLokale utbrudd vil fortsatt oppstå

Risikoen for økende import av smitte til Norge vurderes nå som lav, selv om FHI er bekymret for innvandrere i Norge som vender hjem fra besøk til opprinnelsesland med utbredt epidemi.
Risikoen for spredning i Norge vurderes derimot som høy på lokalt nivå, moderat på regionalt nivå og lav på nasjonalt nivå.


– Vi ser flere lokale utbrudd, dette er ventet, og vi tror vi kommer til å se flere slike utbrudd fremover. Spesielt utbrudd blant unge voksne kan bli store gjennom smitte i sosiale sammenhenger, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.


Vi må også planlegge for en ny, nasjonal bølge, selv om målet er at vi skal unngå denne ved å følge strategien slik den nå foreligger. Hvis den skulle komme, er det mer sannsynlig at det vil skje til høsten og vinteren når folk i større grad samles innendørs, ifølge rapporten.


Anbefaler å følge fastsatt strategi

Folkehelseinstituttet anbefaler at regjeringen fortsetter å følge den fastlagte strategien, med fokus på å oppdage lokale utbrudd tidlig i tråd med regjeringens beredskapsplan og håndboka for kommuneleger.

Dette krever ifølge rapporten styrking særlig på fire områder:

Det må være god kapasitet for testing og raske svar, spesielt på prøver fra utbrudd.

Kommunene må være beredt på å håndtere utbrudd; spesielt må kommunelegene og deres smitteoppsporingsteam være godt rustet for langvarig beredskap.

Befolkningen må gjennom god risikokommunikasjon forberedes på at de generelle tiltakene skal vare lenge.

Overvåkingen og delingen av data mellom kommunene og Folkehelseinstituttet må forbedres.