september 11

NAV: 4 600 færre arbeidssøkere den siste uken


Tirsdag 8. september var det registrert 208 100 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV. Dette er 4 600 færre enn forrige uke skriver NAV i en melding:


– Den positive utviklingen fortsetter. Stadig flere permitterte er tilbake i jobb, og den siste uken gikk ledigheten ned både blant helt ledige og delvis ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

112 000 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 123 400 personer, eller 4,4 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 84 800 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 208 100 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 7,4 prosent av arbeidsstyrken.

Færre permitterte

30 300 av de som er registrerte som helt ledige, er permitterte. Det samme gjelder 51 200 av de delvis ledige. Det er dermed 4 200 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 2,9 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Færre helt og delvis ledige

Antallet helt ledige har gått ned med 4 800 personer siden forrige uke. Dette er den femte uken på rad at antall helt ledige går ned etter en økning i løpet av juli og begynnelsen av august. Antallet delvis ledige gikk ned med 600 personer fra forrige uke. Dette er den første uken med nedgang etter tre uker med en økning i antall delvis ledige.