september 11

Oppdaterte anbefalinger om bruk av munnbind


Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt bruk av munnbind på kollektivtrafikk i Oslo der man ikke kan holde minst en meters avstand. Vi støtter også anbefalingen om bruk av munnbind i Bergen.


– Fortsatt er avstand den viktigste faktoren for å forebygge smitte. Munnbind erstatter ikke andre smitteverntiltak, understreker Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en melding:


I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning.


Regjeringen bestemte 14 august å anbefale bruk av munnbind på offentlig transport når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand til andre passasjerer.Folkehelseinstituttet har analysert den epidemiologiske situasjonen for Oslo, Hamar, Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg, for å kunne gi oppdaterte råd om munnbind. Rådene har vært diskutert med kommunelegene i de områdene med størst smittepress.


Det er fortsatt et høyt smittepress i Oslo og derfor anbefales fortsatt bruk av munnbind for kollektivreiser til, fra og i Oslo, der en ikke kan opprettholde 1 meters avstand. Anbefalingen gjelder for nok en uke. Byrådet i Bergen vedtok tidligere i uken å anbefale bruk av munnbind i Bergen som ett av flere tiltak for å stanse smittespredningen i byen. Tiltakene i Bergen ble utarbeidet i samråd med Folkehelseinstituttet.

Fredrikstad / Sarpsborg

Folkehelseinstituttet mener det ikke er nødvendig å gi tilsvarende anbefaling om bruk av munnbind på offentlig transport avstand i Fredrikstad eller Sarpsborg fordi utbruddet vurderes å være avgrenset, og smittepresset ser ikke ut til å være økende i den generelle befolkningen. Utbruddet i Hamar anses som over.


-Vi følger utviklingen for å se effekten av smittesporing, råd om ansvarlig sosial atferd og andre smitteverntiltak skriver FHI videre.

Kan være aktuelt på kollektivtransport

Ved økende smitte i samfunnet anbefaler FHI at folk bruker munnbind i kollektivtrafikken når en ikke kan opprettholde 1 meters avstand. En typisk slik situasjon er rushtiden i kollektivtransporten. særlig i de store byene.

Ikke alle personer kan, av medisinske og andre årsaker, bruke munnbind. Uansett hvor stort smittepress, er det viktigste tiltaket å legge til rette for å kunne opprettholde minst 1 meters avstand. Der det ikke er mulig, kan bruk av munnbind redusere risiko for smitte, men vil ikke kunne erstatte avstand som tiltak. Barn under ungdomsskolealder anbefales ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind.

aktuell link |

foto via FHI