september 17

Felles ordning for elev-pc i Viken


Fylkestinget vedtok 17. september å innføre felles ordning for elev-pc i tråd med gratisprinsippet for elever i de videregående skolene.

Hovedprinsippet er at fylkeskommunen vil tilby PC til alle elever, og at PC-en eies av elevene. Elever som ønsker å bruke egen PC skal også få anledning til det.
Et bredt flertall bestående av Ap, H, V, Sp, Krf, FrP, MDG, Pensjonistpartiet og FNB vedtok den nye PC-ordningen opplyser Viken på sine nettsider:


– Elev-pc-ordningen er i tråd med gratisprinsippet. Ordningen skal også motvirke sosial ulikhet gjennom en rekke tiltak, blant annet gjennom å tilby kraftigere utstyr til enkelte utdanningsprogram, sier Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse.

Jacobsen understreket at ordningen ivaretar behovet for kraftigere og dyrere PC-er på til sammen 10 utdanningsprogram. I tillegg blir teknisk hjelp bedre, og det innføres også ekstra utstyrsstipend til elever som har behov for dette. Det også viktig at elever nå får eie PC-en, også etter endt videregående opplæring.

Pc-ordningen innebærer at fylkeskommunen inngår rammeavtale med en eller flere leverandører om leveranse av elev-pc. Avtalene sikrer at elevene får tilbud om å kjøpe en god pc til prisen av laveste sats i utstyrsstipendet.

Elever på visse utdanningsprogram får tilbud om en kraftigere og mer kostbar modell til samme pris. Fylkeskommunen betaler resten av kostnaden for elevpc-ene. I rammeavtalen vil det være krav om at leverandør kan utføre reparasjon på skole framfor at elevene skal måtte oppsøke verksted. Det vil gi elevene lik tilgang på service uavhengig av bosted og sikre at elevene ikke må bruke av opplæringstiden for å oppsøke verksted.

Elever som allerede har en god pc som de ønsker å bruke, blir oppfordret til å bruke den framfor å kjøpe ny. En slik elev-pc-ordning vil også gi minst mulig klima- og miljøbelastning, påpekes det i saksframlegget.

Den nye ordningen vil innføres fra skoleåret 2021-22.

Aktuell link | Viken