september 17

Jubileum for Strandryddedagen: På 10 år har frivillige fjernet over 7000 tonn søppel!


Folkeforskningen samlet inn fra de frivillige er uvurderlig informasjon for Hold Norge Rents arbeid. Foto: Bo Eide


Strandryddedagen har denne helgen sitt 10-års jubileum og i løpet av disse årene har rundt 360.000 frivillige bidratt til å fjerne over 7000 tonn søppel fra norsk natur. Dette må feires skriver «Hold Norge Rent» i en melding:

Unik innsikt i sammensettingen av avfallet

– Lørdag 19. september finner Strandryddedagen sted for 10. gang, og selv om det er trist at det fortsatt er behov for denne nasjonale dugnaden, har vi også mye å feire, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

I løpet av 10 år har flere titalls tusen frivillige bidratt til å fjerne over 7 000 tonn søppel fra norsk natur, og dette må feires! De frivillige har bidratt med en enestående innsats mot forsøpling både gjennom rydding og gjennom folkeforskning.

– Denne folkeforskningen har gitt oss unik innsikt i sammensettingen av det marine avfallet og gitt oss muligheten til å identifisere potensielle kilder, og Hold Norge Rent ønsker å berømme de frivillige som har tatt seg tid til å registrere funn år etter år, skryter Gulbransen.

Samlet statistikk fra 2011 – 2019

Minst 360 000 frivillige
Over 17 000 ryddeaksjoner
7 000 tonn innsamlet avfall
Over 90 adopterte områder


Foto: Bo Eide

Vil også takke avfallsbransjen

Sammen med feiringen av frivilligheten, må også avfallsbransjen feires mener daglig leder Gulbransen.

– Uten innsatsen til både kommunale, interkommunale og private avfallsselskap hadde det ikke vært mulig å gjennomføre Strandryddedagen, samt å utvide ryddingen til Strandryddeuka og i mange tilfeller til helårsrydding, forklarer hun.
– Friluftsrådene og Skjærgårdstjenesten har også bidratt fra første stund, fortsetter hun.

– Disse bidro til å rydde kysten vår i en årrekke før den første Strandryddedagen, og de har spilt en helt sentral rolle i utviklingen, i tillegg til en rekke andre lokale og regionale aktører som har kommet til etter hvert.

Norges største nasjonale ryddedugnad

Hold Norge Rent vil også feire våre trofaste samarbeidspartnere. De som har vært med siden starten og som fortsatt støtter frivillig opprydding.

– I denne sammenhengen takker vi spesielt Grønt Punkt Norge, Ragn-Sells, Sirkel, Skagerak Energi og Infinitum i tillegg til samtlige av HNRs medlemmer, sier Gulbransen.

Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Sparebankstiftelsen DNB og Handelens Miljøfond som hver på sin måte har sørget for å gi Norges største nasjonale ryddedugnad muligheten til å fortsette år etter år, avslutter hun.