september 18

På vei mot to politifolk pr tusen innbyggereMålet om to politifolk per 1000 innbygger har vært viktig for å sikre en betydelig styrking av politiet over tid. Per andre tertial var politidekningen 1,95 per tusen. Tallet inkluderer PST opplyser Politidirektoratet i en artikkel:


Rekruttere

-Distriktene er i gang med å rekruttere et stort antall politifolk for å kunne innfri kravet om to politi per tusen innen 31. desember 2020, sier HR-direktør Karin Akselsen i Politidirektoratet.

Politiet må utføre sitt samfunnsoppdrag på en måte som svarer til borgernes forventing på en best mulig måte. Synlighet og tilstedeværelse der folk bor og ferdes er sentralt i dette arbeidet.

Vi skal få flere politifolk i arbeid i etaten og samarbeider godt med distriktene om rekrutteringsprosessene for å nå målet om 2 per 1000 innen 31.12.2020