september 19

Digital satsing skal gi en sterkere lokalkirkeFoto via Den Norske Kirke. Leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Bo Mathisen


Kirken har vedtatt en offensiv satsing på digitalisering. – Skal bruke mindre tid på administrasjon og mer på menneskemøter skriver Den Norske Kirke i en melding:Satsingen handler ikke bare om å forsterke kirkens tilbud på nett, men også store endringer i systemene kirken bruker til daglig drift.

– Det skal bli enklere å melde seg til dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Og det skal bli enklere for folk å finne frem i kirkens tilbud. For ansatte betyr det tilgang på felles arbeidsverktøy og bedre internkommunikasjon. Dette er et stort og viktig løft for kirken, sier leder i Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirkerådet gjorde vedtaket i valgperiodens siste møte torsdag og fredag. Hele rådet er på valg under Kirkemøtet 8.-11. oktober.

Les forslaget Kirkerådet tok stilling til her.

Skal bygge på involvering og samarbeid med lokalkirken

Kirkerådets digitale satsing vil påvirke hele kirken sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

– I dag har kirken mange forskjellige systemer som snakker dårlig sammen. Det gjør at vi bruker mer tid på administrasjon enn nødvendig. Det går ut over tiden vi har til å møte folk og jobbe med utvikling av kirkens tilbud, sier Vad Nilsen.

Hun ser frem til å iverksette Kirkerådets vedtak, men understreker involvering og samarbeid.

– Vi må investere i et digitaliseringsløft i kirken. Det er kostbart, men på sikt kan det gi oss et bedre kirketilbud der medlemmene opplever å være mer i kontakt med kirken sin, sier hun. Og fortsetter:
– Men Kirkerådet kan ikke alene bestemme hvilke systemer lokalkirken skal bruke. Vi må jobbe godt i samarbeid med kirkevergene og sammen finne frem til de systemene som vil fungere best for kirkens arbeid.

Klare målsettinger om en enklere kirkehverdag

I saken Kirkerådet vedtok, er det listet opp syv målsettinger med satsingen:

Det skal være enkelt å finne og følge kirkelige arrangement som gudstjeneste, andakt, bønnestund og konserter.

Det skal være enkelt å få inspirasjon til og kunnskap om tro, undring og gode handlinger i tråd med evangeliet.

Det skal være enkelt å melde seg til dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd.

Det skal være enkelt å finne informasjon om kirkelige handlinger og aktiviteter.

Det skal være enkelt å komme i kontakt med Den norske kirke – på menighetsnivå, bispedømmenivå og nasjonalt nivå.

Det skal være enkelt å forvalte sitt forhold til Den norske kirke.

Det skal brukes færre ressurser på administrasjon, og mer ressurser på kontakt med mennesker.