september 20

Sterk bekymring for sårbare barn og unge: Bufdir ber kommunene ta grep for å unngå korona-nedstengninger


Foto: Mari Trommald, Bufdir-direktør. Fotograf er Tine Poppe.


Bufdir-direktør Mari Trommald er sterkt bekymret for at lokale nedstenginger vil ramme sårbare barn og unge. Nå ber Bufdir fylkesmennene sikre at kommunene ikke stenger eller endrer tjenestene uten at konsekvensene for barn er vurdert.

– Vi ser en økende smitte i flere kommuner. Det kan føre til strengere lokale smittevernstiltak utover høsten. Erfaringen fra i vår er at stenging av tjenester som skoler og barnehager kan ramme utsatte barn og unge hardt. I ett nytt brev ber vi fylkesmennene passe på at lokale tiltak ikke rammer de lovpålagte tjenestene eller barnas rettigheter, sier Bufdir-direktør, Mari Trommald i en melding:

Tidligere korona-nedstenging har rammet barn hardt

Trommald er også leder av regjeringens koordineringsgruppe for tjenester til utsatte barn og unge under koronaen. Koordineringsgruppen har siden april levert syv statusrapportertil Barne- og familiedepartementet.

– Tidligere statusrapporter har vist at tjenestetilbudet til barn og unge ble sterkt svekket under nedstengingen i vår, sier Trommald. For eksempel rapporterte skolehelsetjenesten i mai at tilgjengeligheten var redusert på grunn av omdisponering. Alarmtelefonen for barn og unge er blant hjelpetjenestene som har opplevd en markant økning i henvendelser.

Stenging må risikovurderes

En av de viktigste anbefalingene fra koordineringsgruppen er å gjøre grundige risikovurderinger før tjenester stenges eller endres.

– Dersom det er helt nødvendig å endre eller redusere tjenestene skal kompenserende tiltak umiddelbart iverksettes. Det kan være å gi informasjon til alle samarbeidspartnere, samt å styrke oppfølgingen for risikoutsatte barn, sier Trommald.

– Det er viktig at tjenestene så langt som mulig holdes åpne, og at det informeres aktivt om at de har drift, selv om andre deler av kommunene stenges ned, sier Trommald.

Fakta om Koordineringsgruppen:

Nedsatt av regjeringen våren 2020 for å følge med på tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronaen.

Gruppen ledes av Bufdir-direktør Mari Trommald.
Øvrige deltagere er: IMDi, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådene, Folkehelseinstituttet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.